What do you think? (twitter)

Hello everyone,

This week I’ve been learning how to use a tool called Recortes and a program called GIMP. As Christmas holidays are coming soon, I’ve thought to give you some ideas about how to use your Maths exercises in a creative way:

 

What do you think? Does someone recognize his or her work?

 

Dossier Instructions

Hi everyone,
Here you have the instructions to complete the dossier of this term:

  1. Order the photocopies and check you have done everything.
  2. Design a frontpage (you can use the computer if you like).
  3. Elaborate a glossary with the most important vocabulary. Remember to do it in alphabetical order.
  4. Create a table with the most important activities and write an example
  5. Use the connectors to write a report of the activities: first, then, after that, finally (…)
  6. Decorate it or add images
  7. Extra: read and record your report (you can share it with me: clilgiola@gmail.com)
  8. Remember the Deadline: Tuesday, December 4 (at 10 o’clock at Idiomes class).

And don’t forget: My Maths represents 25% of the global mark!!

Ús didàctic del material multimèdia

És obvi que el nostre alumnat està envoltat de tecnologia i en fa un ús més aviat lúdic. El nostre paper com a docents hauria de ser guiar-los per tal que puguin assolir la competència digital i adquirir coneixement. Però no es tracta només d’introduir tecnologia a l’aula sinó també, de com fer-ho si el que volem és que els aprenentatges siguin significatius.
El fet de fer servir aquestes noves eines digitals implicarà també un canvi en la nostra metodologia. Per exemple, l’ús d’eines col•laboratives com les eines Google (Docs, Formularis, Classroom, Drive,..) ens permet el treball en grup d’una forma nova i motivadora pels alumnes, o eines com Corubrics ens permeten fer co-avaluacions d’una forma molt senzilla. Caldrà doncs, una bona planificació a nivell de centre per tal d’establir els diferents objectius a assolir.
Referència:
Pla tac de centre