Activitats extraliteràries

ACTIVITAT 1.
1294p1

DESCRIPCIÓ DE L´ACTIVITAT
A l´aula hem treballat aspectes relacionats amb el món trobadoresc: gèneres de la poesia trobadoresca, els tòpics de l´amor cortès, les relacions de vassallatge, l´occità, etc. Ara, amb tota aquesta informació donada i amb el material complementari d´aquest bloc, l´alumne haurà d´escriure “el diari del trobador”.
Aquesta serà una activitat de síntesi elaborada en parelles en què els alumnes hauran d´escriure les seves vivències de trobador durant un cap de setmana (festes, tornejos, trobades amb dames, elaboració de cançons…)
El “diari del trobador” ha de fer referència al màxim nombre d´ítems relacionats amb el món trobadoresc i haurà de tenir una exrtensió mínima de 5 fulls escrit a doble espai i amb lletra Times New Roman.

OBJECTIUS
– Elaborar un treball col.laboratiu en què cada alumne aporti els seus coneixements i les seves habilitats.
– Conèixer les característiques bàsiques i principals de la poesia medieval.
– Redactar acuradament un escrit tenint present la correcció, l´adequació, la coherència i la cohesió.
– Fer ús de les TIC per tal d´elaborar el treball.

RECURSOS
* Processador de text.
* Accés als materials complementaris del bloc BitsdeBat.
* Llibre de text.
* Altres materials.

TEMPORALITZACIÓ
Aquesta activitat es farà de manera externa a l´aula i els alumnes tindran una setmana de marge per entregar el diari al professor.

AVALUACIÓ
– Inclusió dels ítems treballats a l´aula: 50% de la nota.
– Redacció: Gramàtica i ortografia (30%), coherència i cohesió (20%).

* La nota del treball (un punt com a màxim) se sumarà a la nota final del primer trimestre.

ACTIVITAT 2.
41607_44554350745_2751948_q11

DESCRIPCIÓ DE L´ACTIVITAT
Aquesta activitat consistirà en la resposta a un qüestionari (al bloc) sobre els diferents aspectes treballats a l´aula relacionats amb la poesia medieval (poesia trobadoresca).
L´activitat serà individual i la resposta a les preguntes ha d´ésser breu i concisa.

OBJECTIUS
– Avaluar els coneixements que l´alumne ha anat adquirint al llarg d´aquestes sessions.
– Possibilitar que l´alumne desenvolupi la competència d´aprendre a aprendre i utilitzi els recursos que té a l´abast per respondre amb correcció les preguntes plantejades.

RECURSOS
A més dels recursos complementaris del bloc i dels del llibre de text, els alumnes tindran a la seva disposició dues adreces web (a sota) que l´ajudaran a completar satisfactòriament del qüestionari.

http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm#generalitats
http://www.xtec.es/~malons22/trobadors/trobadors.htm#generes

TEMPORALITZACIÓ
Els alumnes disposaran d´una setmana de marge per respondre al bloc mateix les preguntes plantejades.

AVALUACIÓ
* Resposta positiva a les preguntes (10 punts).
* Errors gramàtics i ortogràfics (-0,5 punts per error).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *