Grills

Som el grup dels grills, i el formem: la Carla Santos, la Carla Montali, el Joan Almirall, el Sergi Cots, el Joan Peiró i el Jaume Mas.

Els grills els tenima a un terrari de vidre de dimensions grans. Al fons del terrari hi ha una capa molt fina de sorra amb pedres petites,  també hi ha un ponedor amb terra humida i amb uns tubs d’assaig amb un cotó fluix damunt, perquè el grills puguin beure aigua. El ponedor tenim dos tubs d’assaig obturats per mantenir la humitat del terrari i puguin posar ous. També hi ha uns habitacles que serveixen de amagatall.