PROJECTE

En aquesta pàgina trobarem la selecció de diferents recursos per dur a terme un projecte en concret.

Nom del projecte: Els oficis

Curs: 3er de primàriaels-oficis

Metodologia: Treball per projectes

Agrupament: En petits grups i en gran grup

Recursos: