Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat principalment a l’alumnat d’educació primària del centre ROUREDA  de Sabadell i al seu professorat amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular.

Aquest blog neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia i aquesta nova eina vol ser un instrument de suport a la biblioteca escolar del centre, ja que s’ha construït en un  format  que permet la migració de les dades cap a altres llocs web, i permet la personalització i l’ampliació del recull, de manera que cada biblioteca pot oferir el seu propi servei d’informació en línia adreçat a la seva comunitat educativa.

Els objectius d’aquesta nova eina són els següents:

  • Donar a conèixer al centre educatiu un servei en línia i un repertori ordenat de recursos informatius en un entorn visual amable i amb una organització i estructura senzilles i intuïtives.
  • Emmarcar-la en una formació per al professorat que combini dues accions: donar orientacions per a la creació del servei en línia per al centre i facilitar el contingut d’un recull de recursos fàcil de personalitzar, i fer pràctiques per conèixer i usar algun d’aquests recursos, potenciant el desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital i la competència informacional.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.

Recordeu que la biblioteca del centre està oberta dilluns i dimecres a l’hora del pati per aquells alumnes que vulguin fer préstec de llibres. També està oberta dijous de 12.30 a 13h per realitzar el servei de préstec a educació infantil.