EL NOSTRE PROJECTE

OBJECTIUS:

 • Dinamitzar el funcionament de la biblioteca del centre.
 • Fomentar la utilització de la biblioteca del centre a tots els nivells educatius i en totes les àrees d’aprenentatge.
 • Oferir el servei de biblioteca escolar “puntedu” durant tot l’horari lectiu.
 • Incorporar la biblioteca del centre com a recurs habitual en la recerca d’informació tant per a l’alumnat com per al professorat.
 • Impulsar l’hàbit lector de tota la comunitat educativa.
 • Oferir oportunitats per desenvolupar la imaginació i l’entreteniment.
 • Proporcionar al professorat, amb la biblioteca del centre, una eina dinàmica a l’hora que rigorosa per a la transmissió de coneixements.
 • Proporcionar als alumnes les estratègies necessàries que li permetin la incorporació en la societat actual i l’adquisició de competències necessàries per a treballar autònomament de forma gradual.
 • Definir uns models comuns de funcionament de la biblioteca del centre amb les dels IES adscrits al centre per tal de facilitar l’adaptació del nostre alumnat a l’ESO.
 • Proporcionar les estratègies necessàries per tal de que l’alumnat sigui capaç de convertir la informació en coneixement significatiu.
 • Potenciar el sentit crític de l’alumnat.
 • Millorar els aspectes relacionats amb la reflexió i el raonament de l’alumnat.

ASPECTES A DESENVOLUPAR:

 • L’adaptació de l’espai físic destinat a la nova concepció de biblioteca de centre.
 • Informatització del registre, catàleg i classificació dels diferents fons; llibres, CDs, DVDs, vídeos, revistes, etc.
 • Ampliació dels diferents fons.
 • Realització d’accions encaminades a la difusió a tota la comunitat educativa dels diferents fons existents.
 • Realització d’accions encaminades a la difusió de les diferents possibilitats que aporta la nova concepció de biblioteca.
 • Establiment i difusió de normes d’utilització, cura dels materials, etc.
 • Assignació d’una part de l’horari lectiu de l’alumne a l’ús de la biblioteca escolar procurant la seva integració gradual en la metodologia habitual de les diferents àrees.
 • Definició i utilització d’una metodologia de recerca d’informació que permeti l’aprenentatge d’unes estratègies a seguir que fomentin el raonament en la confrontació dels coneixements.

ACTIVITATS:

 • Difusió de llistes de llibres de lectura recomanats per edats.
 • Creació de servei de préstec.
 • Proposta d’activitats paral·leles al currículum vinculades amb esdeveniments significatius culturalment; jocs florals, setmana cultural, concursos de redacció, treballs de recerca, etc.
 • Creació d’un espai on el lector pugui incorporar les seves opinions i valoracions sobre una lectura determinada per compartir amb la resta d’usuaris.
 • Muntatge d’exposicions a la biblioteca de llibres recomanats; pel tema, novetats, interès especial.
 • Establiment de “l’hora del conte”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà