DRETS I DEURES USUARIS

Pot utilitzar la biblioteca de l’IES tot l’alumnat del centre, els seus pares i mares, tot el professorat, el personal no docent i qualsevol persona relacionada per algun motiu amb en el centre.

1. A la biblioteca s’ ha de romandre en silenci. Penseu que és un lloc de consulta, de préstec, de lectura, per tant, el silenci és un requisit per a que totes aquestes activitats es puguin realitzar amb comoditat.

2. A la biblioteca no es pot menjar ni beure. El material és de tots i hem de procurar conservar-lo sense taques ni desperfectes.

3. El material utilitzat (llibres, revistes, diccionaris, etc.) s’ha de deixar al seu lloc corresponent.

4. Les taules i cadires s’han de deixar netes i endreçades

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>