Horari de la biblioteca i normativa

La biblioteca estarà oberta durant tots els patis de dilluns a divendres i sota la supervisió del professor de guàrdia assignat :

1r pati: 10.15h a 10.35h

2n pati: 12.35h a 12.55h

La normativa és la següent:

  • Cal tenir un comportament correcte i respectuós, no molestar els companys que estan treballant i estudiant a la biblioteca.
  • Cal entrar amb la motxilla o amb el material d’estudi i aprofitar l’estona.
  • No poden entrar o sortir a mitjà guàrdia, si entren al principi es queden fins al final . I si no han entrat al principi no poden entrar. Això significaria tenir alumnes al passadís sense professorat de guàrdia. 
  • Es pot menjar al primer pati però no al segon i cal recollir les restes de l’esmorzar per tal de deixar-ho tot com ho has trobat.
  • En el cas de no complir les normes es notificarà a direcció i es prendran les mesures necessàries.