Servei de prèstec

La biblioteca ofereix servei de prèstec a les aules  al llarg del curs per a la realització de treballs curriculars.

També ofereix servei de prèstec a tots els usuaris.

El prèstec de documents serà de dues setmanes prorrogables una setmana més.

Cada usuari podrà sol·licitar  en prèstec un màxim de dos documents  alhora.

Cal tenir molta cura dels materials i retornar-los en el temps previst (es pot demanar prórroga)

Si es perd un llibre o es fa malbé per un mal ús s’haurà de comprar un de nou.