Normes de la Biblioteca

1- Mantenir el SILENCI.

2- Ajuda a conservar ORDENADA la sala de l’ordinador.

3- RESPECTA el mobiliari i el material.

4- DEIXA els llibres al seu lloc.

5- Has de tenir les MANS NETES.

6- MENJA i BEU fora de la biblioteca.

7- Consulta el catàleg a L’ORDINADOR.

8- Demana AJUDA!!!