Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat principalment a l’alumnat d’educació primària de l’escola i al seu professorat amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, i neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia.

Els objectius d’aquesta nova eina són els següents:

  • Donar a conèixer a tots els usuaris de la comunitat educativa un servei en línia i un repertori ordenat de recursos informatius en un entorn visual amable i amb una organització i estructura senzilles i intuïtives.
  • Potenciar el desenvolupament del tractament de la informació, la competència digital i la competència informacional.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.

Per qualsevol dubte, podeu consultar a les coordinadores TIC i de biblioteca.