Sobre aquest blog

Aquest blog conté una selecció acurada de recursos digitals de caràcter informatiu adreçat principalment al l’alumnat d’educació primària de l’escola Santa Caterina i al seu professorat amb la finalitat de facilitar-los la cerca d’informació en el treball curricular.

És una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament, i neix de la detecció de la dificultat que tenen els alumnes a l’hora de localitzar i consultar recursos informatius en línia.

Aquesta nova eina vol ser un instrument de suport a la biblioteca escolar.

Els objectius d’aquesta nova eina són els següents:

  • Facilitar la cerca digital de nous recursos de fonts adequades tant a mestres com a alumnes.
  • Donar a conèixer la gran varietat i idoneïtat de recursos de qualitat que hi ha en llengua catalana, així com recursos digitals de qualitat en les altres llengües del currículum i en les llengües d’origen de les famílies nouvingudes.