PRESENTACIÓ

L’objectiu d’aquest bloc és facilitar-te una sèrie de recursos per treballar i reforçar les assignatures de ciències socials i naturals.

Volem establir una comunicació directa i fluida amb tots vosaltres mitjançant tots els recursos que ofereixen les TIC vídeos, animacions, imatges i petites webquests , que tant poden estar creades per nosaltres com fer referències a diferents links que ens permetran obrir wikis on vosaltres podeu resoldre les webquests i a l’ hora exposar, les vostres opinions, dubtes etc. Tot això ens permetrà establir un vincle de comunicació interactiva entre tots nosaltres , ja que tothom podrà fer diferents aportacions als diversos temes plantejats. També podeu anar enriquint el bloc amb tot el que trobeu que ens pogui ser útil a tots.

Facilitarem una sèrie d’enllaços on pogeu consultar les noticies i novetats referents als temes que estem treballant.

Leave a Reply