Informació

Aspectes generals

Per tal d’aprovar l’assignatura de Llengua Catalana i Literatura cal que tingueu en compte els següents aspectes actitudinals que us ajudaran en el bon funcionament del curs:

·         Puntualitat a l’aula

·         Ús de la llengua catalana a classe

·         Presentació de les activitats dins del termini establert per la professora

Lectures obligatòries

 • 1ª avaluació Joanot Martorell. Tirant lo Blanc  (versió adaptada per Romi Porredon i Roger Cònsul). Ed.  Proa.
 • 2ª avaluació Antologia de poesia catalana. Ed. 62
 • 3ª avaluació Narcís Oller. La bogeria. Castellnou Edicions.

Criteris d’avaluació

El curs serà avaluat de manera continuada, és a dir,  es tindrà en compte tota la feina feta al llarg de l’avaluació i també si heu assolit els objectius. Per això s’ha de treballar regularment i presentar sempre la feina quan correspon, ja siguin exercicis orals o escrits.

L’avaluació tindrà en compte tres aspectes:

·         Feina feta (10 %) La feina feta es valorarà amb la presentació del dossier on s’inclouran les redaccions, comentaris de textos i altres activitats.

·          Activitats (30 %) Es tindrà en compte la nota obtinguda en les activitats orals, redaccions i exercicis escrits al llarg de l’avaluació.

·         Proves (60 %) Al llarg de l’avaluació es faran un mínim de dos exàmens (un d’ells sobre el llibre de lectura obligatòria).

Caldrà tenir com a mínim un 2 en cada apartat per poder fer la mitjana. Si en un apartat la nota és inferior a 2 el resultat final serà un insuficient encara que la mitjana pogués sortir positiva.

Dossier

El dossier ha d’estar sempre a disposició del professorat i ha de tenir els següents elements:

 • portada: Llengua catalana, nom i avaluació
 • índex: només al final de l’avaluació
 • exàmens ordenats cronològicament
 • redaccions ordenades cronològicament i amb la correcció de les faltes
 • apunts i exercicis ordenats cronològicament.
 • fitxes de lectura (voluntària)

 Descompte per faltes

El criteri de correcció de l’ortografia és el mateix que el de les proves de la selectivitat:

 • Es descomptarà 0,1 per falta
 • Les faltes repetides només es descomptaran una vegada.

L’ortografia es valorarà en tots els escrits que presenteu (exàmens, redaccions, exercicis, etc).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *