Il·lustració d’un noi amb una mascareta posada.

Font: https://illlustrations.co/

Llicència MIT. Podeu modificar i utilitzar aquesta il·lustració al web del vostre centre.