II·lustració d’un dispensador de gel desinfectant

Font: https://illlustrations.co/

Llicència MIT. Podeu modificar i utilitzar aquesta il·lustració al web del vostre centre.