Author Archives: ltomas22

Anàlisi de Blocs

Tal i com s’ha demanat, he visitat dos blocs educatius.

En tots dos blocs he pogut verificar lús didàctic que pot arribar a tenir un bloc i alhora es una manera molt clara d’entendre com els blocs educatius permeten que l’escriptura tingui un ús funcional.

El primer bloc visitat és:

http://bloc.ravalnet.org/bloc/els_flids/general/2007/01/03/avaluaci_qu_saps

Aquest bloc ens mostra tota una sèrie de vídeos sobre els fèlids, els quals els nens han de veure i analitzar, tot responent què és el que han apres.D’aquesta manera, els permet d’una manera molt clara crear textos i ser llegits, permetent-li exposar un tema treballat i alhora llegir els textos dels altres. Això permet una lectura més atenta i comprensiva i potencia millor la reflexió i el debat. Amb aquests primers passos i sobretot amb aquesta reflexió ja veiem com el bloc li serveix per autoavaluar-se.D’altra banda, hi ha alguns aspectes que encara s’haurien de retocar una mica, ja que malgrat hi hagi algun vídeo que ajuda l’alumne a integrar les competències TIC, faltarien hipervincles, més elements multimedia… A més a més, i ja per acabar, l’estructuració del bloc no està molt elaborada, ja que solament hi ha un post per a les respostes dels alumnes referents a tots els vídeos, i potser seria millor una pregunta d’avaluació per a cada vídeo en concret.

El segon bloc visitat és el següent:

 http://ceipdrassanes.ravalnet.org/elgg/_weblog/everyone.php 

Aquest es tracta d’un diari personal dels alumnes a partir d’una pregunta que se’ls proposa. Un exemple el veiem amb el primer exercici, on els alumnes han d’escriue què farien si fossin una persona determinada. Els diferents posts s’encapçalen amb el títol: “Si Jo Fos”.Es pot evidenciar que és un blog destinat a alumnes, la majoria immigrants, els quals poden tenir dificultats en la llengua. Així, ja veiem que es compleix una de les finalitats dels blocs, la comunicació funcional a través de l’escriptura, tot permetent alhora el treball de la lectoescriptura d’una forma motivadora. Veiem que aquest bloc, doncs, serveix de comunicació i d’intercanvi d’informació entre els diferents alumnes, permetent crear textos i alhora ser llegits pels altres.  És una bona forma de reflexionar sobre el que un ha escrit i detenir-se atentament a llegir les reflexions dels altres, tot promovent la crítica constructiva. És un bloc que permet el treball col·laboratiu.He de dir que crect que hi ha una manca d’estructuració, ja que no es veu clara la separació de les diferents preguntes i exercicis que se li demanen als alumnes.A més a més, la integració de les TIC no s’ha tingut molt en compte, solament hi ha un vídeo de prova i de forma aïllada.