Família i escola

En l’educació i formació hi ha de col·laborar tothom!!! Interessant la web de “Família i escola” —- recomanacions per educar…. (si volem ser autocrítics a baix a l’esquerra hi ha una enquesta d’autoconeixement)