30minuts – Guerra virtual

Molt bo el documental de 30minuts (només disponible a la xarxa fins el 3/07/2011)… S’ha de veure fins a quin punt ha arribat el “hacking”… com pot ser que no ens adonem de tot això fins que no treuen unm documental com aquest:

La guerra invisible