Els Alumnes de 4tB ja saben fer una cançó a cànon amb la flauta.
Mireu que bé que ho fan!

https://youtu.be/bTRkk2tNfaU