Una vida de batik. Del palau del sultà als pobles de Java

Frederic Marès i Deulovol, Museu d’Arenys de Mar

 

Al centre de Java (Indonèsia), el batik és des de fa segles un art de cort, fet per artesans que viuen als poblets de muntanya o de les grans planes arrosseres. És un compendi de coneixements populars i màgics que alimenten les arts de palau i alhora en resulten ennoblits.
Els motius decoratius estan plens de símbols mitològics i còsmics; només a la regió de Jogjakarta se’n coneixen més de 1.400. Hi trobem els quatre elements constitutius del món i de l’home: terra, foc, aigua i vent, i els tres nivells de l’univers hindo javanès : el món celeste representat per l’ocell, el món terrestre per l’arbre, el món subterrani pel dragó