wiki – APARELL RESPIRATORI

En aqueest ocasió us adjunto el link del tema que estem treballnat, l’aparell respiratori.

Tot aquest tema el treballarem amb una wiki que he creat, on trobareu tots els punts desenvolupats, trobareu vídeos, presentacions i activitats.

Índex del tema:

  1. Introducció
  2. Anatomia de l’aparell respiratori humà.
  3. Intercanvi de gasos.
  4. Els moviments respiratoris.
  5. Capacitat pulmonar.
  6. Malalties de l’aparell respiratori.
  7. Salut. El tabac.
  8. Activitats de síntesi, reforç i ampliació.
  9. Activitats JCLIC. El cos humà.
  10. Presentacions i links.

Fer un comentari