Fabricació ciment i les seves emissions

[kml_rm movie="Edu3.cat

" width="352" height="288"/]
L’espai “El medi ambient” reflecteix l’experiència d’una fàbrica d’Alcanar que aconsegueix reduir les emissions de diòxid de carboni gràcies a l’aprofitament de la runa de la construcció, de residus siderúrgics, de restes orgàniques i de pellofa d’arròs. A Catalunya es produeixen nou milions de tones de ciment cada any. En aquest procés s’envien a l’atmosfera una mica més de sis milions de tones de diòxid de carboni. Però en la fabricació de ciment no s’emet diòxid de carboni només per obtenir energia, sinó també perquè la primera matèria és la pedra calcària, composta de carbonat càlcic. D’aquí se’n separa l’òxid de calci, i la resta, diòxid de carboni, se’n desprèn. Per cada tona de clínquer, el producte intermedi del ciment, es desprenen cinc-cents vint quilos de diòxid de carboni. Entre les alternatives que es fan servir a la fàbrica CEMEX d’Alcanar, al Montsià, hi ha la runa de la construcció. La runa es tritura per fabricar el clínquer. A Catalunya es produeixen anualment uns quatre milions de tones d’aquesta runa, que permetrien estalviar bona part de les emissions de les fàbriques de ciment si no anessin a parar als abocadors. Altres alternatives estudiades per CEMEX són els residus de la indústria siderúrgica, els fangs de depuradora i restes orgàniques com ara closques de musclos i d’ous. Però la major part d’aquestes materials es llencen i no es reaprofiten. La resta d’emissions provenen de la generació d’energia per mantenir els forns a 1.400 graus. L’alternativa més clara és la biomassa. A Alcanar es fa servir pellofa d’arròs, gràcies a la col·laboració amb les cambres arrosseres de les Terres de l’Ebre. Amb una tona de biomassa es poden disminuir les emissions de diòxid de carboni entre mil dos-cents i mil cinc-cents quilos. Hi ha altres alternatives, com ara la brisa, el residu que queda després d’extreure oli de les olives. Però un dels problemes és recollir i transportar uns residus que es generen en diferents llocs. El 2006, la indústria cimentera catalana va estalviar setze mil tones de diòxid de carboni gràcies a l’ús de combustibles alternatius. Un estudi de CEMEX assenyala que, amb la pellofa d’arròs que es genera al Montsià i al Baix Ebre i amb la brisa de totes les comarques de Tarragona, la fàbrica podria funcionar tot l’any sense necessitar altres combustibles.

Fer un comentari