Sistema informàtic (Tema 1)

Familiaritzat amb el hardware i el software: llegeix atentament, pren apunts i realitza les activitats.

Fer un comentari