Sòlids platònics

Un políedre regular, políedre platònic o sòlid platònic és un políedre, les cares del qual són polígons regulars iguals i que formen entre elles angles diedres iguals. Així, totes les seves arestes mesuren igual. L’adjectiu platònic es deu al fet de què el matemàtic Plató en desxifrés algunes característiques.

N’hi ha 5 de diferents:

  • Tetràedre, amb quatre cares triangulars i quatre vèrtexs.
  • Cub o hexàedre, amb sis cares quadrades i vuit vèrtexs.
  • Octàedre, amb vuit cares triangulars i sis vèrtexs.
  • Dodecàedre, amb dotze cares pentagonals i vint vèrtexs.
  • Icosàedre, amb vint cares triangulars i dotze vèrtexs.

Els grecs ja els coneixien i els van associar amb elements de la natura. El tetràedre era el foc, per la seva forma i pel fet que fos el més lleuger i simple de tots els políedres. El cub o hexàedre era la terra per la seva estabilitat i rigidesa. L’octàedre era l’aire. L’icosàedre era l’aigua, per la seva forma quasi rodona que simbolitzés la fluïdesa quan rodés. I el que restava, el dodecàedre l’element del cosmos, l’univers, per la raó que era l’element dels déus.

El món dels poliedres

images.jpegUn políedre regular, políedre platònic o sòlid platònic és un poliedre, les cares del qual són polígons regulars iguals i que formen entre elles angles diedres iguals. Així, totes les seves arestes mesuren igual. L’adjectiu platònic es deu al fet de què el matemàtic Plató en desxifrés algunes característiques.