PAS INTERMEDI

PAS INTERMEDI
Observació de la tasca

VIDEO
Què veig?
Què sento?
Què m’agrada?
Què no m’agrada?

Els alumnes es senten una mica perduts i necessiten una ajuda constant. Es decideix fer parelles que es puguin ajudar en la realització de la tasca.

Vídeo informatiu sobre l’ús de la Viquipèdia i la seva edició d’articles:

PLANTEJAMENT INICIAL

PAS INICIAL
Quina tasca amb TIC vull fer a classe?
Per a què? Què vull aconseguir?
Què necessito?
Quin article em pot ajudar?

Es realitzarà una activitat amb la Viquipèdia on els alumnes de l’aula d’acollida podran realitzar una tasca de traducció al català d’un article escrit en la seva llengua materna.

Objectius:
Que els alumnes que ho necessiten adquireixin certa autonomia en l’ús d’internet i la recerca d’informació.
Atendre la diversitat de l’aula amb un repartiment de tasques d’acord amb les possibilitats de cadascú.
La redacció i publicació per part dels alumnes d’un article en català a la Viquipèdia.

Hauré de realitzar una presentació a classe de la Viquipèdia i la lectura de determinats articles que serveixin de model.

Lectura del la pàgina introductòria de la Viquìpèdia i les instruccions sobre com editar:

Presentació

Aquesta tasca és un inici per poder apropar les TIC als meus alumnes de l’aula d’acollida. Durant aquest curs són moltes les novetats que els hem anat presentant i s’ha d’anar treballant el dia a dia.