Qui som i què fem?

 

Una nova aposta de l’AMPA

 

Lluny d’una declaració d’intencions, els temps que corren ens conviden a inaugurar un nou episodi per a la projecció d’aquesta Associació a fi d’inscriure-la en el model d’una renovada Comunitat Escolar dels nostres dies. Aquesta projecció ha de fer possible la preeminència del nostre sentit de pertinença a aquesta gran comunitat que és la pròpia congregació religiosa, l’equip de mestres i, per extensió, aquelles institucions públiques o privades lliurades a l’univers de l’ensenyament. En aquest sentit, totes les famílies representades en aquesta AMPA ens movem a propòsit d’uns principis compartits, d’una reflexió sobre els valors educatius i una sàvia orientació dels aprenentatges. La calma, la concòrdia, l’equanimitat i la distinció han de ser els pilars d’aquesta nova escola que entre tots i totes volem crear. I en aquest marc equitatiu tothom ha de poder-hi expressar les seves idees o apreciacions amb la confiança i la credibilitat que han de servir d’estímul últim per a què cada criatura pugui desplegar al màxim la seva personalitat.

 

Tanmateix, des de l’AMPA no podem menys que subscriure un projecte d’Escola que contempla l’interès i la il·lusió per a aprendre com una actitud de vida i en què els processos d’aprenentatge persegueixen l’atenció i l’autoestima de l’alumnat. A partir d’aquest reclam, és un compromís més d’aquesta Associació de promoure activitats que se sumin a consolidar els coneixements i les experiències d’unes criatures en tant que deixebles i fills/filles nostres. I aquestes activitats han de ser proposades -des d’un àmbit ric i divers- amb la finalitat d’estimular l’interès envers la col.lectivitat i promoure el desenvolupament personal, emocional i afectiu de la mainada a l’entorn d’escenaris civilitzats, cultes i també divertits. I al capdavall no aspirem a d’altra fita que avantatjar-nos i aprofitar les ocasions que ens ofereix la nostra societat per a teixir en les nostres criatures un categòric estadi de formació i noble exercici en la seva condició de ciutadans/es del futur. 

 

I, finalment, segons l’organigrama, els membres d’aquesta Junta ens sumem a ser els representants de totes les famílies a les Reunions de Junta que se celebren el primer dimecres de cada mes, conformant de manera estatutària les següents participacions: la Junta directiva, les Comissimns i/o vocalies i els/les Delegats/des de classe. En aquest marc associatiu, cadascun dels Membres de la Junta ofereix i comparteix una bona part del seu temps; i gràcies a la seva col·laboració i aportació es fa possible el funcionament i la realització de les diverses activitats que puntualment es proposen, ja sigui dins dels espais escolars, ja sigui a l’exterior a partir de celebracions, visites o excursions.  Així, doncs, l’AMPA és un organ viu i participatiu i per això tots els pares i les mares del Col.legi tenim el dret i el deure de compartir-nos en la convocatòria d’Assemblea General que se celebra, anyalment, a primers d’octubre.

 

Per què convé fer-se de l´AMPA?

 

En un principi anomenades APA, les Associacions de mares i pares d’alumnes van néixer d’una voluntat de les diverses famílies de poder estar unides i representades en una sola en el Centre on tenien escolaritzades les seves criatures. De la voluntat a la necessitat d’intervenir en tots aquells canals de la vida educativa de les nostres criatures, ben aviat vam complaure’ns amb l´oportunitat de participar –des del Consell Escolar del Centre- de l’itinerari escolar marcat per la Comunitat Educativa, per les pròpies Congregacions religioses o Institucions públiques i emparentar-nos, al capdavall, amb les pertinents entitats federatives de Casa Nostra. 

 

Com es pot pertànyer a aquesta Associació?

 

La incorporació a l´AMPA en tant que membre representant d’una família et compromet al pagament d’una quota anual per família, l’import de la qual es determina en l´Assemblea Anual General de Socis i Sòcies.

 

En tant que pare o mare associat, com s’hi pot col·laborar?

  

L´AMPA del Col.legi Mare del Diví Pastor et dóna tota mena de facilitats per a què tots els pares o les  mares que vulguin intervenir i/o col·laborar activament dins de qualsevol comissió o vocalia ja creada i, si s’escau, crear-ne qualsevol altra.

 

Ens reunim, puntualment, els primers dimecres de cada mes, de les 22.00 fins les 24.00h. en Convocatòria de Sessió de Junta. I a través de l’Escola es pot accedir a qualsevol membre de la Junta, en la seva condició d’enllaç o representant; això i tot, les nostres portes sempre estan obertes a qualsevol nou soci o sòcia.

 

Què cal fer per a comunicar-se amb la Junta?

 

Per entrar en contacte amb nosaltres només et cal deixar les teves notificacions/observacions adreçades a la Secretaria de l’AMPA, a través de la Sra. Antònia; i, ella ens les farà arribar de seguida. Nosaltres ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible. També pots fer arribar qualsevol comentari o plantejament a través dels mateixos Delegats de Curs. 

  

En un altre sentit, tot i que no formeu part de la Junta, qualsevol família compromesa amb l’AMPA pot participar-hi directa o indirectament amb la seva col·laboració i aquesta -sempre- serà benvinguda, en tant que aportació d’idees, suggeriments i/o crítiques constructives… Així que, us esperem!

 

 

 

Comments are closed.