Servei d’acollida

servei d'acollida

  • Horari:  de 8.00 h a 9.00 h
  • Preu i forma de pagament: 

Alumnes fixes:   45€ mensuals (l’abonament mensual es compra a l’AMPA o a la monitora de l’1 al 5 del mes). Per segons germans i succesius el preu és de 25 €.

Acollides esporàdiques:   3,5€ / dia (es paga directament a la monitora).