Construcció d’un hotel d’insectes


Hotel d’insectes de l’escola Artur Martorell
A l’inici de curs es va decidir que tots els cursos havien de pensar alguna activitat relacionada amb el medi ambient, som escola verda.
1. Els alumnes i les alumnes de 5è, ens vam posar d’acord i vam decidir fer un hotel d’insectes per tal que els insectes es pugin refugiar. El vàrem realitzar dins l’horari de tallers, on els grups són més reduïts.

Aquest són els passos que vàrem seguir durant el primer trimestre:

Primera activitat:

Anar al Parc de Ca l’Arnús per veure’n un. Fixar-nos en on està situat?
Discutir i pensar on el podem posar?

Segona activitat:

Després vàrem buscar informació sobre què és un hotel d’insectes. Quines poden ser les funcions? Per què serveix? Vam seleccionar la informació. Vam fer treball en grup. I per últim la posada en comú.

Tercera activitat:
Dissenyar l’hotel d’insectes. Pensar amb el material necessari. Amb quins altres cursos ens havíem de coordinar? On el podíem comprar o trobar el material? Calcular el material necessari per la construcció.Revisar que tot estigui preparat per tal de poder començar la construcció el segon trimestre.

Segon trimestre:

Quarta activitat:

Hem polit els set palets amb paper de vidre.

Cinquena activitat:
Hem envernissat els set palers.

Sisena activitat:

Finalment hem construït l’hotel d’insectes.
Els alumnes d’educació infantil han plantat al voltant i sobre de l’hotel d’insectes: espigol, alfàbrega i altres plantes aromàtiques per tal d’atreure insectes.
Aquest és el resultat de tot aquest esforç, estem contents i contentes de la feina feta!