3.Tipologia de Recursos TIC-TAC

Per classificar els diferents recursos i materials didàctics relacionats amb el medi ambient i sostenibilitat, cal diferenciar i ampliar les tipologies de materials i recursos educatius TIC.

Segons l’ autor Jordi Vivancos;
http://ticotac.blogspot.com/search/label/taxonomia

proposa una molt bona classificació de tot el material TIC que tenim al nostre abast en un elaborat treball de sínstesi que es pot veure a continuació:

Taxonomia de materials i recursos educatius digitals

 1. Informatius: Integren aquesta categoria aquelles obres de consulta i documents de referència que continguin informació estructurada, però sense propòsit educatiu a priori. La seva consulta és oberta en el sentit que no tenen un itinerari prefixat per a la seva consulta.
  Exemples: Bases de dades, enciclopèdies, informes, articles, apunts, manuals, guies, conferències enregistrades (podcasting), etc.
 2. Instruccionals: Materials dissenyats amb una intencionalitat formativa precisa. La navegació pel contingut està preestablerta en menús o seqüències d’aprenentatge. Es poden definir diverses seqüències instruccionals en un mateix contingut en funció dels coneixements previs o del ritme d’aprenentatge. Dins d’aquesta categoria trobem: activitats d’exercitació, tutorials interactius, cursos elearning…
 3. Avaluatius: Constitueixen una variant dels materials instruccionals, i tenen una finalitat exclusivament avaluativa. Podem distingir qüestionaris d’autoavaluació formativa, proves d’avaluació sumativa i enquestes d’opinió. Exemple: Quaderns Virtuals.
 4. Instrumentals: Serveis o aplicacions interactives que cobreixen nombroses facetes de suport a l’aprenentatge, inclouen eines per a la recerca, el tractament i la visualització d’informació. Aquestes aplicacions són de navegació oberta.
  Exemples: atles virtuals, cercadors, calculadores, traductors, etc.;
 5. Experiencials: Escenaris formatius interactius que es basen en jocs o simulacions. Afavoreixen l’aprenentatge basat en problemes i el desenvolupament de competències estratègiques de presa de decisions. Existeix una àmplia gamma de simulacions i de jocs que responen a aquestes característiques. Podem trobar continguts experiencials de baix nivell d’interactivitat (algunes modalitats de Webquest) o altament immersius (simulacions científiques i mons virtuals).
 6. Conversacionals: Els materials i serveis conversacionals consisteixen en els diàlegs síncrons o asíncrons en els quals hi ha comunicació (converses) entre els participants en una activitat formativa. Les converses poden ser obertes (grup) o tancades (consultes al professor). Exemples: llistes de distribució, fòrums, xats, missatgeria instantània, comentaris a Blogs, audio i videoconferències, etc.
 7. Col·laboratius: Aquest tipus de materials inclou un ampli conjunt de propostes de treball en xarxa, des d’activitats totalment obertes a les altament formalitzades. També pot implicar des de uns pocs usuaris fins a comunitats molt àmplies. Aquí la xarxa constitueix el mitjà per establir la interacció entre les persones i la gestió del coneixement compartit. Exemples representatius d’aquesta categoria són molts dels projectes telemàtics, els entorns Wiki i les aplicacions orientades a la creació i gestió de coneixement en xarxa, com són FLE3 o Synergeia.