Informació

EXPLICACIÓ PROJECTE INVESTIGADORS/ES AGUIBAU

cap

Aquest bloc conté els reptes que han d’esbrinar els/les investigadors/es. Cada dilluns de la primera i segona quinzena de mes sortirà un repte, i abans de l’últim divendres de la primera i segona quinzena del mes caldrà enviar les solucions al lloc que s’indica a cada repte, podeu seguir tots aquests events al calendari.

En cas de diferents/es investigadors/es que encerten el repte, es donarà una menció especial al més ràpid i una altra al més eficient (es tindrà en compte eficiència i precisió en presentar el repte).

Ànim i a buscar!!! Somriure

Leave a Reply