Què és l’agenda 21 escolar?

Des del curs 2003- 2004, l’escola participa  en el projecte d’agenda 21 escolar, promogut per l’Àrea de Media ambient de l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de recursos pedagògics del Vallès Occidental I.L’Agenda 21 escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediatEn el nostre cas, es materialitza amb  el compromís de treballar conjuntament amb l’Ajuntament pel desenvolupament sostenible i qualitat educativa del centre i del seu entorm,  que concretem amb els següents objectius:

  • Comprendre la problemàtica socio-ambiental

  • Realitzar una gestió ambiental del centre en coherència al desenvolupament sostenible.

  • Fomentar la participació comunitària en pro del desenvolupament sostenible.

Amb la finalitat d’acomplir els objectius anteriors, al llarg d’aquests sis cursos, s’han desenvolupat diferents accions que s’han materialitzat en  accions  en dos àmbits molt concrets: d’una banda en la introducció i millora de la biodiversitat del centre (hort ecològic i gestió de les zones enjardinades de l’escola); d’altra banda, en la millora de la gestió del recursos (recollida sel.lectiva del paper, ús de transport públic dins del  municipi, reutilització de llibres de text, ús eficient de l’aigua)Per tal de portar endavant aquestes iniciatives, el centre té constituïda una comissió que és l’encarregada de coordinar totes les accions. Així mateix, comptem amb l’ajuda incondicional d’un avi de l’escola  per tal de gestionar l’hort escolar.