Category Archives: Estudis i cursets per a professors.

CQP i Màster de Didàctica de les Ciències Socials

A tots els professors interessats en fer el CQP o el Màster en Didàctica de les Ciències Socials la meva recomanació és que no el feu. Actualment no donen punts a les oposicions del Departament d’Educació per aquestes titulacions ja que són pròpies de la UAB,  i pel preu que surt i les hores podries fer molts cursets a qualsevol associació com Rosa Sensat o Espiral. Si jo hagués invertit el temps que vaig dedicar a fer el CQP i el Màster en fer cursets d’aquestes associacións tindria els 4 punts de cara a les oposicions i no els 0 punts que donen pel Master i el CQP.