Recursos Tic a les aules d’acollida

Curs telemàtic que ofereix gran quantitat de recursos per les aules d’acollida. El curs està disponible a l’adreça següent:

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td150/index.html

Objectius del curs:

  • Introduir els conceptes bàsics del treball amb l’ordinador.
  • Presentar diversos tipus de programes d’aplicació i educatius per a l’aula d’acollida.
  • Conèixer eines i recursos informàtics per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en alumnat nouvingut.
  • Conèixer les aplicacions educatives del processador de textos.
  • Conèixer i utilitzar el programari bàsic de tractament d’imatge i de so digital.
  • Fer presentacions multimèdia.
  • Utilitzar i conèixer eines de treball cooperatiu (webquest, blocs)