Guia legal del Blocaire i Podcaster

Els autors del Bloc Derecho en Red han redactat una Guía legal del blogger y podcaster, 38 pàgines en format PDF, amb la intenció de garantir la seguretat jurídica dels internautes i de donar-los a conèixer els seus drets i deures.


Comments are closed.