AJUDA’M A APRENDRE A LLEGIR

Aquesta pàgina està adreçada a aquells nens i nenes que comencen primer i mostren alguna dificultat per aprendre les lletres.

Hi trobareu jocs i activitats per ajudar a resoldre algunes dificultats que solen presentar-se en el procés de la lectoescriptura: omissions, substitucions, manca de discriminació auditiva i/o visual… i també d’altres per reforçar la consicència fonològica i l’aprenentage de l’ortografia.

Dominar la lectura i escriptura no sempre és fàcil… però pot ser una mica més divertit!!!

 

  • CONEIX LES LLETRES

a  http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Docsup/Recursos/42078871A/islaletras.1.zip_desc/LECTO_06/index.html

 7      8png

 

 

m

9

 

 

t

 

  • LEGIR I ESCRIURE

Aquí trobareu un recull d’activitats i jocs per adquirir habilitats en l’escriptura i lectura: consciència fonològica, sil·labes travades, formar paraules i frases, discriminació visual i auditiva de sons. Dislèxia
Si
Recursos i activitats per treballar les llengües catalana i castellana al primer cicle de primària.
Sin
Go to Top