Talla de fragment de figura humana

A partir d’un bloc d’escaiola realitzat un exercici de talla. Reproduirem de manera realista o subjectiva alguna part del cos humà entenen les seves dimensions i proporcions. Tota la pràctica ha estat girant al voltant del tema del Post-humanisme: es posa en qüestió l’ideal clàssic del ésser humà com a mesura de totes les coses, representat per l’Home vitruvià representat per Leonardo da Vinci.

Els alumnes han intentat aportar imatges a l’aproximació reactiva de lo post-humà, per expressar les noves subjectivitats i posicionaments anti-humanistes que es donen en l’actualitat. Ens hem inspirat en lectures d’autors com la Rosi Braidotti i Bruno Latour, entre altres.

Els alumnes de Volum 1 han realitzat una presentació posant les seves postures i experiències documentades d’aquesta proposta de talla en aquest enllaç:

https://prezi.com/view/cYKpNYs9Rmbh9IXpppIZ/

Aquests són alguns dels treballs :

 

 

 

Dibuix de volum

Farem una prova de creació d’imatges amb la tècnica de tinta
sobre paper. La finalitat serà la recerca de volum immediata,, per tal de tenir eines de realització de projectes en 3D per a l’exercici de talla.

 

Es tracta de captar el volum de formes naturals, de pedres, o algun objecte que no tingui una forma representativa.

Encara que l’exercici es presti a fer abstracció , no és el que hem de fer.

Hem de buscar la sensació d’espai am la tècnica que feia servir Rodin i altres escultors a l’hora de expressar les seves idees

Modelat

MÒDUL 1

Exercici 1, “Modelar la figura humana”  (tècnica: modelatge):

El primer exercici del curs serà el modelat amb fang. El tema la figura humana, la identitat,  el gènere, la sexualitat , la imatge personal…és a dir la figura humana com a tema de reflexió que ens porti a una representació personal amb aquesta tècnica.

El primer de tot és tenir un projecte al teu quadern i després fer alguna prova.

Començant l’obra,  heu de fer una estructura amb filferro i després trobar tensions i equilibris.

Personatge masculí. Obra de petit format en fang verd. Olga Pérez