Documents

  • Normes de convivència
  • Llibres de 1r BAT A, curs 11-12: estan indicats a la web
  • Justificant d’assistència
  • Autorització de dret d’imatge
  • Autorització d’activitats
  • Funcions dels delegats i delegades.
  • Autorització a menors per viatjar a l’estranger
  • Autoritzacions per a menors de sortides o entrades al centre no habituals
  • Comunicat de sortides o entrades al centre no habituals per alumnes  majors d’edat