Avaluació formativa

L’objectiu de la jornada de la Xarxa Cb d’enguany és reflexionar sobre com podem passar el poder de l’avaluació als aprenents perquè siguin més conscients del que s’espera d’ells i d’elles, s’involucrin més en el propi aprenentatge i en les tasques escolars per mitjà de processos d’autoregulació i adquireixin autonomia per prendre decisions sobre els passos a seguir. Perquè els i les alumnes tinguin el poder real de l’avaluació dels seus aprenentatges -entesa en un sentit formatiu- va molt més enllà d’implementar instruments o estratègies, sinó que implica replantejar les finalitats educatives de les nostres pràctiques, cercar evidències dels aprenentatges i ajudar els alumnes a fer-ho, possibilitar espais de reflexió i participació de l’alumnat i promoure interaccions entre iguals i entre els alumnes i els docents a través de processos de retroalimentació constructiva. Aquests han estat alguns dels temes que s’han tractat enguany a la Xarxa Cb, a través de propostes per ajudar a la reflexió i a la posada en pràctica de recursos per revisar i compartir els objectius d’aprenentatge. En l’actual context excepcional, en què en què l’espai escolar s’ha desplaçat en part a la llar, és més necessari que mai promoure la participació dels mateixos alumnes i de les famílies en el recull dels aprenentatges i en els aspectes de millora. En aquest sentit, una de les iniciatives que la Xarxa Cb ha realitzat en confinament ha estat la proposta d’un informe d’avaluació participat.

D’altra banda, aquesta trobada pretén posar en valor els fruits de la formació entre iguals i en xarxa, ja que aquest curs ha començat una experiència d’observació entre iguals de parelles recíproques dels equips impulsors dels centres, que suposa un pas endavant en la col·laboració docent en el si de la xarxa i que alhora serveix per modelitzar el feedback i contribueix a l’enriquiment professional. La constitució d’equips impulsors per a la millora en el si de cada centre de la Xarxa Cb ha propiciat la creació d’espais pedagògics i ha esdevingut una eina per compartir reptes, neguits i experiències. El fet de formar part d’una xarxa també ha permès compartir aquests processos entre centres, enriquir-se mútuament i fer sostenible la transformació i aquesta jornada n’és la culminació.

Aquesta jornada es concreta en un espai de diàleg en què intervindran diferents docents i alumnes de la xarxa i diversos espais en què intervindran persones expertes que formen part de la XCB, com Neus Sanmartí, Fernando Hernández i David Duran, especialistes respectivament en avaluació formativa, pedagogies emergents i aprenentatge entre iguals, així com en l’àmbit del desenvolupament professional docent i de les organitzacions que aprenen. També participaran de forma breu altres experts que han col·laborat amb la XCB, com és el cas de Joan Mateo, president del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; Fernando Trujillo, professor de la Universitat de Granada i Miguel Ángel Santos Guerra, catedràtic de la Universitat de Màlaga.