Sortida ICE. Canvi metodològic a l’educació secundària.

L’institut Doctor Puigvert, ens ha convidat a assistir a una formació a l’ICE sobre el canvi metodològic a l’educació secundària.

Alumnes i professors de diferents instituts ens han explicat la seva experiència sobre el procés de canvi i transformació que estan duent a terme. S’han tractat temes com l’educació estesa, l’autonomia, presa de decisions i el treball col·laboratiu.

Ha estat una formació molt interessant!

P-3 Què hem aprés? AVALUACIÓ.

Per avaluar aquest projecte s’han utilitzat diferents instruments. A banda d’una rúbrica d’autoavaluació, es va fer una dinàmica qualitativa on els alumnes en petits grups anotaven tot allò que havien après i quines coses s’havien quedat amb ganes d’aprendre i/o aprofundir.

Aquest recull d’informació sobre que han aprés i quines inquietuds han sorgit, ens serveix al professorat per tenir-ho en compte en altres projectes.

P-3 I què podem fer nosaltres contra la contaminació atmosfèrica?

A partir de la recerca feta sobre l’atmosfera i la qualitat del aire de la nostra ciutat, com a producte final els alumnes han realitzat uns tríptics informatius per poder distribuir-los entre la gent del barri.

Aquest tríptics informen als ciutadans sobre quins són i com ens afecten els gasos contaminants del nostre aire i què podem fer per reduir els efectes d’aquesta contaminació.

 

P-3 Quines mesures fa l’ajuntament per poder atenuar aquest efecte?

PONÈNCIA TÈCNICA MEDIAMBIENTAL DE BADALONA

Però a banda dels efectes sobre la salut i sobre l’aire que ens envolta hem volgut anar més enllà i saber què s’està fent per mitigar els efectes de la contaminació a la nostra ciutat. Dit i fet, la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de Badalona ens va donar la informació que ens calia. Ara ja sabem quines són les mesures que fa l’ajuntament per frenar la contaminació de l’aire.

P-3 Com ens afecta la contaminació atmosfèrica a la nostra salut?

Entre els alumnes hi havia la necessitat de saber quins efectes té la contaminació en la nostra salut i ens vàrem posar en contacte amb infermeres del cap de Llefià per cercar explicacions. L’equip mèdic del CAP ens va poder fer una xerrada a partir de les preguntes fetes pels alumnes i aclarir molts dels dubtes que teníem. Ara sí que som experts en contaminació atmosfèrica!!!

P-3 Quins són els efectes nocius de la contaminació de l’aire en el nostre entorn?

Fem experiments per veure l’impacte de la contaminació atmosfèrica: La pluja àcida i l’efecte hivernacle.

Per entendre què és la contaminació atmosfèrica els alumnes varem realitzar dos experiments al laboratori sobre la pluja àcida i l’efecte hivernacle.

Vivenciar l’efecte d’aquests fenòmens facilita enormement la comprensió dels mateixos entre l’alumnat.

Al acabar aquests experiments i recollir els resultats cada petit grup va redactar un breu informe sobre la pràctica realitzada i la va exposar als seus companys.

P-3 Treball de camp: Què diuen les dades sobre Badalona?

Visitem l’estació de recollida de dades sobre la qualitat de l’aire a Badalona.
Després de fer recerca sobre la composició de l’atmosfera i les diferents capes, ens preguntem si l’aire de la nostra ciutat està net.
Per respondre aquesta pregunta hem realitzat un treball de camp, visitant diferents punts de recollida de dades sobre la qualitat de l’aire de Badalona a l’estació de Pep Ventura i l’edifici Viver.
Ens van explicar quina funció feia aquest punt de control, quins gasos són els més contaminants i d’on ve la contaminació de l’aire de la nostra ciutat.
El que més va impactar als alumnes va ser observar que depenent de la ubicació de l’estació, els filtres estaven més o menys contaminants.

Després d’aquesta sortida, els alumnes van arribar a la conclusió de que la contaminació ens afecta a tots, i que és un problema real al que cal posar solució.

P-3 Atmosfera, que faríem sense tu?

Activitat inicial
Comencem aquest projecte presentant la proposta a l’alumnat en forma de repte i es validen els objectius d’aprenentatge.
Per saber els coneixements previs i inquietuds dels alumnes sobre el tema preguntem als alumnes què saben de l’atmosfera i perquè creuen que és tan important per la vida. Recollim les seves aportacions, idees i inquietuds en uns pòsits que situem en un gran mural.

Activitat 1 – Què diuen les notícies sobre l’atmosfera?
Per donar resposta a les preguntes, interessos i interrogants, els alumnes es converteixen en investigadors i buscaran a la xarxa, notícies sobre el tema.
Aprofitem per posar sobre la taula quines són les parts d’una notícia, com llegir-les i interpretar-les.
Els alumnes han treballat en petits grups fent recerca de notícies i contestant les 6w (What? Who?, How?, When?, Where? i Why?) per després exposar-les als seus companys.
Aprofitant que hem treballat la notícia i que durant aquest projecte es realitzaran diferents sortides de camp, proposem als alumnes ser partícips de la revista de l’Institut anomenada MIKAKO. N’hauran de fer un article.

Un cop hem vist el que diuen les notícies, ens preguntem perquè és tan important l’atmosfera pel nostre planeta. Ens fem preguntes com; Podríem viure sense atmosfera?, Quina és la seva composició?, Té diferents capes?, Està contaminada?, Què la pot contaminar? etc.
Per donar resposta a aquestes preguntes i les que han sorgit a la classe, tornem a investigar mitjançant fonts audiovisuals, llibres de consulta i informació a la xarxa. A l’acabar, cada petit grup feia una posada en comú amb la classe sobre la informació trobada.

 

 

QUI SOM ?

Característiques del Centre

La nostra escola es defineix com a catalana, democràtica i laica.
Està fortament arrelada al barri (Llefià) i vol educar en el desenvolupament integral de l’alumnat tenint en compte les seves característiques individuals per a preparar-lo per la seva integració social, mitjançant una educació pluralista, solidària, no competitiva, no discriminatòria i tolerant respectant la diversitat cultural.

L’escola actua per aconseguir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats.
Considerem l’educació com un procés integral que contempla els aspectes emocional, intel·lectual i de convivència; per tant l’escola treballa hàbits, valors, conceptes i procediments.
L’escola fomenta la participació de pares, professors, alumnes i personal no docent en la seva gestió.
L’escola considera molt important la relació entre els tots els membres de la comunitat escolar i té cura dels procediments i canals de comunicació i participació.

La línia metodològica
L’escola desenvolupa una metodologia basada en:

  • L’acció tutorial.
  • L’atenció i el respecte a la diversitat.
  • L’aprenentatge significatiu i la participació activa de l’alumne en el procés ensenyament – aprenentatge tant a nivell individual com col·lectiu.
  • La no competitivitat i la solidaritat.
  • El treball cooperatiu.
  • L’aprenentatge amb i dels companys, juntament amb l’ús didàctic de l’entorn, i del material.
  • L’estímul de la curiositat i de l’esperit científic.
  • La sostenibilitat

 

El grup de treball d’aquest projecte el forma un grup de mestres de cicle mitjà (tutors i mestres de reforç).

Aquest projecte en si, hem pensat desenvolupar-lo primordialment a l’àrea de coneixement del medi, tot i que busquem la transversalitat en altres àrees instrumentals.

El projecte plantejat està pensat per aplicar-se a l’alumnat de tercer. Degut a la gran diversitat cultural i de nivells dins l’aula es potenciarà el treball en grup de manera cooperativa per tal de poder integrar a tot l’alumnat dins les seves possibilitats.