Primera àula Raspberry-LTSP-Linkat

A l’escola Joan Sallarès i Pla del barri de Campoamor hem encetat enguany el nostre projecte Raspberry-Ltsp-Linkat. El nom d’entrada pot no explicar amb claredat el que significa per a la nostra escola i el que pot significar per a les escoles que vulguin afegir-se, però d’entrada ho podríem resumir com una forma molt econòmica i sostenible de posar les noves tecnologies a l’abast de tothom.

La Raspberry és una placa computadora de baix cost (28 euros) que funciona molt bé com a terminal gràcies al projecte LTSP (Linux Terminal Server Project) i a la distribució Berryterminal que permet a la Raspberry arrencar per xarxa. El sistema operatiu que ho gestiona tot i que s’exporta als terminals és la nova Linkat basada en la distribució Linux Ubuntu.

1 2