Comentari del llibre

Per a comentar el llibre cal seguir una sèrie de pautes:

 

  1. Anomenar el títol i l’autor del llibre que heu llegit (Ex: El llibre que he llegit es titula…) Recorda! El títol del llibre ha d’anar subratllat o bé en cursiva.
  2. Explicar breument de què tracta el llibre (mínim 3 línies, màxim 6)
  3. Escriure un comentari personal. El comentari ha de ser complert i no podem basar-nos amb el comentari “m’ha agradat” “és bonic” “és divertit”. Cal aprofundir més. Per aconseguir fer un comentari més treballat ens podem fixar en els següents aspectes:

3.1 Sensacions que he tingut llegint el llibre: he après coses noves, m’ha sorprès, m’ha decebut, no he tingut cap sensació especial, ha fet que tingués més ganes de llegir…

3.2 Opinió: m’ha agradat perquè era molt emocionant, era d’intriga, d’aventures…// No m’ha agradat perquè era massa fàcil, massa difícil, no m’interessava la història…// M’ha sorprès perquè no m’esperava que m’agradés, la història era original…// En general m’ha agradat, però hi ha alguna part que…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *