APRENEM CIÈNCIES

Aquest bloc és un espai virtual per a poder accedir a totes les activitats multinivells que treballarem a l’aula de ciències a primer d’ESO. 

Aquest espai tindrà  diferents pàgines corresponents a cadascuna de les unitats didàctiques que es treballaran durant el curs.

El professorat us indicarà quines activitats haureu de fer. Podreu clicar sobre l’activitat per poder-la obrir i imprimir-la.

Deixa un comentari