Metodologia

L’ESPECTACLE MÉS GRAN DEL MÓN!!!

En el nostre institut durant la setmana del treball de síntesi sempre plantegem dos treballs de síntesis diferents, un fora del centre i un dins del centre. Aquest curs el treball de síntesis del centre, L’ESPECTACLE MÉS GRAN DEL MÓN!!! l’han fet 20 alumnes.

GESTIÓ DEL GRUP.

Treballem en grups de 4 o 5 persones. Per crear els grups, vam demanar a aquests 20 alumnes que es posessin per parelles i llavors l’equip docent encarregat de gestionar el projecte va fer els grups de 4 ajuntant dues parelles. Aquesta feina la vam fer en la sessió de tutoria abans del treball de síntesis.

Les activitats d’aula es treballen amb el grup. Dins d’aquest projecte també es fan diverses sortides. Aquestes sortides es fan amb el grup complert (20 alumnes) i la síntesis de les sortides les faran amb el grup de treball.

INICIEM L’ACTIVITAT.

Per donar punt de sortida al projecte, per tal de presentar el treball als alumnes, la Montserrat Tristany, ens va fer una preforma: representava que era una representant d’espectacles artístic i que estaven buscant una companyia de circ per incorporar en la seva cartera de de clients. A partir de les demandes d’aquesta manager, cada grup va començar a treballar per crear la seva pròpia companyia.

COMENCEM A TREBALLAR

En primer lloc, cada grup va haver de buscar un nom original per la seva companyia i crear la seva imatge corporativa. Un dels pilars d’aquest treball era fomentar el alumnes la seva creació artística. Vam demanar a cada grup que fes un cartell per presentar la seva companyia. Per tal de preparar aquests cartell, els alumnes van fer la seva primera sortida. Van visitar els museu del circ de la ciutat de Berga i allà van poder veure diferents cartells de diverses companyies del món del circ.

TREBALLEM AMB EXPERTS.

Per tal d’aprendre diferents disciplines del món del circ, ens visiten diferents experts que treballen amb els nostres alumnes. Ens va visitar un mag, dues pallasses… i per aprendre malabars ho vam fer a través de vídeos tutorials en llengua anglesa.

CONSOLIDACIÓ

I ja per finalitzar el treball i recopilar tot el que els nostres alumnes havien après, van crear un vídeo promocional de la seva companyia. Per tal de conèixer una mica el món de la publicitat a la televisió una altra de les sortides que es van fer va ser a la Televisió del Berguedà.

Avaluació projecte circ

Realització del projecte
El procés d’ensenyament-aprenentatge s’inicia compartint amb els alumnes els criteris d’avaluació del Projecte Circ.
“participar activament i de manera cooperativa en la preparació d’un espectacle circense amb l’objectiu de difondre’l”
“Disenyar mitjançant el programa canva, un logo i un cartell de presentació comercial amb l’objectiu de donar a conèixer la seva compañía”
“Elaborar un títol i redactar una carta al director, que representi els continguts del seu espectacle amb l’objectiu de sintetitzar i atraure al públic”

Producte final

Per a conèixer l’assoliment i aprofitament al llarg de la setmana hem stat fent un seguiment diari i avaluació individual d’acord als criteris d’avaluació explicitats en l’apartat anterior.
Arribat el final del procés, els estudiants exposen en grup el seu anunci publicitari.
Per a l’avaluació d’aquest, compartir una items competencials basats en cinc indicadors i quatre gradients d’assoliment.
Compartim a continuació la redacció del nivell 3 d’assoliment de les competències:
Contingut clau : durada i planificació: Storyboard
-L’anunci presenta una durada propera al temps establert.
Es presenta un storyboard que es t’e en compte alguna vegada al llarg de la gravació.
Contingut clau: Missatge
-El missatge s’allarga per repeticions innecesàries.
Pondera alguns avantatges del producte. La memorització és en ocasions difícil.
Contingut clau: Elements
-A l’anunci hi falta algún dels elements anteriores o està insuficientment desenvolupat.
Contingut clau: Àudio i text
-El tema musical és força adient al Ron’s del video.
Les veus enregistrades són força clares.
S’ha inclòs frases o textos escritos.
Contingut clau: Originalitat i recursos persuassius.
-El video té algunes bones idees. Visualment és força interessant. Capta força l’atenció de l’espectador.

Com ho fem i amb quins contextos es tenen en compte?

El disseny ha estat planificat per decisió de l’equip de professors que hi han intervingut en la planificació del crèdit i prioritzant treballar la zona del municipi on es resideix.

S’ha elaborat tres propostes principals: una primera en la qual els alumnes elaboren un vídeo explicant els diferents personatges i activitats que es poden veure en un circ. Els alumnes fan recerca, treballen cooperativament i exposen el vídeo. En segon lloc s’han escollit professionals del circ com pallassos, visites a un circ directe i entrevistes a professionals del món artístic. En tercer lloc s’ha escollit unes activitats determinades on ells fan uns tallers curts on hi ha posada en escena: plats xinesos, malabars …

La coordinació de les diferents matèries i competències s’han distribuit pensant en un horari on es puguin experimentar de manera combinada durant tot l’horari escolar sigui dins i fora de l’escola. Per tant totes les competències esmentades formen part de la planificació i fetes de manera activa, escènica i cooperativa on el treball en grup i individual s’han de posar a la pràctica.

L’horari base queda de la següent manera:

Horari

Dilluns – 8 abril Dimarts – 9 abril Dimecres – 10 abril Dijous – 11 abril Divendres – 12 abril
8.15 – 9.15 Presentació projecte + formació grups + Elaboració del cartell 8:15 a 9:45

Taller de construcció de boles malabars.

Pallassos Buscar la música identificativa del seu circ
9.15 – 10.15 Recerca sobre el circ (circ / mags / pallassos / malabaristes) Pallassos Edició vídeo
10.15 – 11.15 Taller de màgia 9:45 a 11:15

1era rotació QR

Preparar preguntes per la visita de després Edició vídeo
11.15 – 11.45 Pati Pati Pati Pati Pati
11.45 – 12.45 Museu del circ Taller de màgia 11:45 a 12:15

2ona rotació QR.

12:15 a 12:45

3era rotació QR.

12:45 a 13:15

4t rotació QR.

13:15 a 13:45

5ena rotació QR.

13:45 a 14:15

6ena rotació QR.

14:15 a 14:45

7ena rotació QR.

Visita a TV Berga Presentacions videos + valoració
12.45 – 13.45 Posada en comú de la recerca Filmació i creació del vídeo Presentació vídeos + valoració
13.45 – 14.45 Pensar com serà el seu circ i quins personatges tindrà + Pensar un nom per la seva companyia de circ + Crear un logo pel seu circ Carta al director Filmació i creació del vídeo Kahoot de cloenda

Producte final

US PRESENTEM LA NOSTRA COMPANYIA DE CIRC!
Després de 5 dies de treball en grup, recerca d’informació, visites a l’entorn, tallers de màgia i pallasses al centre, creació de logos i cartells i un munt d’activitats, arriba l’elaboració del producte final. Consisteix en l’edició i presentació d’un video on cada grup d’alumnes ens mostra la seva companyia de teatre. El video havia d’incloure el nom de la companyia que ells havien consensuat, el cartell anunciador del circ que ells mateixos havien dissenyat així com el seu logo. També havia de contenir imatges que havien gravat realitzant un bon truc de màgia i els malabars on havien demostrat tenir millor habilitat. Tot això acompanyat d’un bon eslògan final i d’una música suggeridora que convidés a la resta de companys a no perdre’s el circ d’aquella companyia

PRODUCTE FINAL

El producte final va ser la realització de la gimcana. Durant  el divendres al matí es van anar fent totes les proves. 

 

Hi havia 10 proves repartides per tot el parc on els alumnes de 3r anaven passant seguint el plànol i la fitxa amb l’itinerari estipulat. Cada grup havia d’interpretar el plànol i intentar superar cada prova amb un màxim de 10 minuts per tal que els responsables de l’activitat els hi marquessin com a superada cada prova. 

 

Tant els organitzadors com els concursants s’ho van passar d’allò més bé i van descobrir racons i indrets desconeguts del parc de Lledó.

AVALUACIÓ

L’avaluació ens la plantegem com a part de tot el procés d’aprenentatge, no només com a producte final amb uns resultats i així ens adonem que aquest és molt més enriquidor, tant per l’alumnes com per el mestre.

És per això que ens prenem l’avaluació com a una altra metodologia, i aquesta igualment serà molt variada, com totes les activitats que hem anat realitzant.

Cada dia els alumnes dedicaven uns 10-15 minuts al finalitzar la jornada escolar a fer una autoavaluació de les tasques realitzades aquell dia. Mitjançant una rúbrica s’avaluaven diferents ítems i llavors a nivell de grup es proposava quin s’havia de millorar l’endemà.
L’observació directa del treball diari tant del treball individual com el treball grupal per part del/a mestre/a.
l’avaluació per part dels alumnes de 3r al finalitzar les proves, mitjançant una graella on individualment valoraven el desenvolupament de la gimcana.

Fer una autoavaluació dels alumnes de 5è on es valorava com havia anat la gimcana, aportant les coses positives i les a millorar.
Finalment, es va posar en comú aquesta autoavaluació i per grups van redactar una valoració general de la seva prova en particular i la gimcana en general.

Experiències viscudes!

S’ha elaborat una rúbrica per a què els alumnes puguin fer una autoavaluació sobre el projecte i una graella amb diferents ítems a avaluar per part del professor.

Com a reflexió de l’avaluació portada a terme cal dir que la valorem molt positivament i ens hem coordinat bé tots els mestres implicats en l’elaboració dels diferents instruments d’avaluació.

Potser hauria estat bé que cada alumne elaborés una reflexió final sobre el projecte.

Tots en marxa!!

Després del buidatge de les diferents idees que s’havien exposat sobre què els suggeria les maletes, els alumnes van fer una votació sobre els 4 temes que van quedar com a finalistes. Van escollir el tema dels viatges i seguidament van proposar crear una agència de viatges on cada grup decidiria un destí diferent.

Els destins escollits van ser: California, Moscou, París, Londres, Lisboa, Nador, Toronto, Hong Kong, Shanghai, Nova York, Roma, Mallorca i Tokio.

El producte final escollit va ser crear un cartell de propaganda amb tota la informació necessària sobre cada viatge.

Cada alumne té un dossier amb totes les activitats realitzades; logotip, llocs d’interès, bitllets d’avió, allotjament, esbós del fulletó,… i la seva documentació en un porta bitllets.

En gran, s’ha imprès els fulletons de propaganda de cada viatge i s’han penjat pel passadís del cicle i convidarem els pares per a que vinguin a veure-ho un dia per la tarda. A més a més, s’ha creat un vídeo amb un muntatge fotogràfic sobre tot el procés.

Un aspecte a destacar és que alguns alumnes tenen dificultats per editar els textos i les imatges i és un tema que com a mestres hauríem de tenir en compte i treballar en altres moments.