WE WILL ROCK METODOLOGIA!

Un cop cercada la informació de tot el que intervé en una obra de teatre musical, els/les alumnes van decidir distribuir-se en 3 comissions segons les seves preferències. Una dedicada a la part visual/artística dels vestuaris i maquillatge dels actors/actrius. Una dedicada a la part tècnica d’efectes de so, llum i muntatge i desmuntatge dels escenografia. I la darrera enfocada a la creació de decorats i ambientació de l’escenari/teatre.

Cada comissió tenia un responsable principal encarregat de gestionar el funcionament del treball en equip i posar-lo en comú amb les altres comissions. I els altres membres de l’equip han tingut una responsabilitat compartida aportant la implicació que ells/elles han considerat oportuna.

Paral·lelament, van començar a treballar el text del guió i les cançons: pronúncia, significat, coreografia, expressió corporal, dicció, modulació de la veu, acting…

Per gestionar tot aquest volum de treball es va dissenyar una graella de seguiment on havien de plasmar l’estat en el que estaven i les reflexions i valoracions setmanals.

(Adjuntem FOTO Graella)

Malauradament aquest diari no va acabar de funcionar en un inici.

Per una banda, per part dels mestres degut a la manca de temps a l’aula i  per part dels alumnes degut a la manca de treball a casa.

A les sessions de llengua catalana es va treballar l’adaptació del guió als temps actuals. A les sessions de llengua anglesa es va treballar la traducció i pronúncia de les cançons. A les sessións de música es va treballar l’entonació i el ritme de les cançons. A les sessions de plàstica van elaborar els vestuaris i decorats. A les sessions d’ed. Física van treballar l’acting i conjuntament amb música les coreografies.

Les dinàmiques han estat plantejades alternant activitats de resolució individual, cooperativa i de grup classe segons les necessitats. Tot i això hi ha hagut alguna part del treball en equip on alguns alumnes s’han despenjat degut al gran nombre de membres dels grups. No obstant això s’ha intentat redreçar la situació a través de la reflexió.

Els espais han estat pensats per oferir el màxim de flexibilitat i mobilitat dins l’aula per facilitar les xarxes de coneixements per aquest motiu s’ha fet molt treball fora de l’aula habitual. S’han utilitzat espais diàfans com el saló i l’aula de música. L’aula de 6è era el camp base on hi anaven penjant tota la informació del projecte.

Les activitats han requerit orientació i guiatge per part dels docents però ha estat un procés molt obert, on l’alumnat ha participat molt activament aportant idees en tots els camps i processos. Han treballat molt l’autocrítica i la crítica grupal.

Pel que fa a la recerca d’informació, s’ha portat a terme mitjançant encàrrecs a partir de preguntes sorgides a l’aula.

COM REALITZEM EL PROJECTE? POSEM FIL A L’AGULLA!

La informació recollida i les activitats realitzades, han quedat plasmades emprant un mural  de forma visual.

Aquest projecte s’ha treballat de forma interdisciplinària tot treballant competències transversals i de les àrees: català, anglès, matemàtiques, visual i plàstica, música, medi i educació física.

TREBALL EN EQUIP DELS DOCENTS

Els docents responsables del projecte ens coordinem mitjançant claustres i aprofitant les hores no lectives per preparar materials comuns, dissenyar activitats, compartir els avenços del projecte… de manera integrada. A més a més s’han modificat els horaris, fet que ens ha permès treballar conjuntament a l’aula.

Tot el professorat implicat en el projecte segueix una mateixa pauta d’actuació consensuada.

PROGRAMACIÓ

Els objectius d’aprenentatge establerts a l’inici del projecte es relacionen amb les dimensions, les seves competències i els continguts treballats com es reflecteix en la següent unitat didàctica:

(Penjar unitat didàctica)

LATE MOTIV DEL PROJECTE: ENS POSEM EN MARXA! LET’S ROCK!

Els alumnes de sisè volen anar-se’n de colònies, però econòmicament saben que no és una qüestió fàcil per a les seves famílies. Així que han estat pensant diferents propostes per aconseguir finançament. Davant la proposta de la mestra de música de fer l’obra de teatre musical “We will rock you”, han decidit utilitzar-la com a mitjà per aconseguir el seu objectiu. Esdevenint així el projecte d’enguany.

A la sessió inicial es va treballar de manera individual i posteriorment grupal els coneixements previs que tenien els/les alumnes sobre què és el teatre musical i quins actors hi intervenen.

A continuació es va fer una pluja d’idees amb tots els passos a seguir que creien que calia per assolir l’objectiu final: Preparar l’obra a nivell escènic i musical, fer cartells publicitaris, elaborar marxandatge…

Les conclusions es van transcriure a l’ordinador i va penjar-se a l’aula.

 

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA : WE WILL ROCK YOU

L’EQUIP

L’equip de mestres d’Educació Primària del Col·legi Sagrada Família Avinyó format per 6 tutors, 5 especialistes i l’equip directiu del centre, col·labora en la implementació del projecte: “We will rock you”.

Som un equip amb moltes ganes de treballar i aprendre noves metodologies, compromesos amb la renovació pedagògica per garantir una educació de qualitat. Ens hem engrescat en la realització d’un projecte sobre “We will rock you” que es durà a terme en el segon curs de cicle superior.

Creiem fermament que el treball per projectes transformarà l’escola en un espai de convivència i enriquiment mutu entre nens i adults oferint un ensenyament plural i polivalent, d’última generació, dissenyat per a donar resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada alumne, fomentant l’esperit d’equip i el compromís social.

COL·LEGI

El nostre centre situat al barri Gòtic del districte de Ciutat Vella de Barcelona, com a escola religiosa amb titularitat de l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell
realitza una tasca social oberta a la realitat del nostre entorn.

El nostre objectiu és afavorir la formació integral dels alumnes promovent la
seva dimensió individual, social i transcendent. Per aconseguir aquest objectiu ens proposem:

➢ Ajudar-los a descobrir i fer créixer les seves possibilitats físiques,
intel·lectuals, afectives i creatives.
➢ Potenciar la seva capacitat de convivència amb els altres i promoure la seva
inserció en el món, de forma responsable i constructiva.
➢ Ajudar-los a potenciar el desenvolupament dels seus valors ètics i religiosos i
oferir-los la possibilitat de conèixer, viure i celebrar el missatge de Jesucrist
en un marc de respecte i llibertat. 

La veu del alumnes

Com a cloenda vam portar a terme un col·loqui a partir de les apreciacions personals que s’havien plasmat en un qüestionari.

Tots els grups van valorar positivament l’experiència; consideraven que havien treballat però com si fos un joc; van intentar fer un llistat dels continguts del currículum que havien necessitat aplicar.

Només un dels grups va manifestar la dificultat per gestionar la feina i posar-se d’acord en les decisions a prendre.

Producte final

Aquest és el resultat final de l’activitat:

Arribats a la conclusió de la quantitat de fruita necessària per preparar l’esmorzar amb els fillols, es va concretar la data i el lloc.

Es va comprar la fruita, es va preparar tot fins a l’últim detall i es va convidar als petits.

El resultat va ser un èxit rotund.

Els comptes que s’havien fet per esbrinar quina quantitat de cada fruita s’havia de comprar van resultar correctes.

Tots van gaudir de l’esmorzar saludable en bona companyia.

           

Implementació

El següent pas va ser que cada grup havia de saber per a quantes persones era l’esmorzar i quina quantitat de fruita necessitarien. Al principi els diferents grups proposaven quantitats de fruita de manera aleatòria i sense cap  tipus de coherència. Per aquesta raó  les  tutores van haver d’afegir una consigna més a la base d’orientació: ser matemàticament  rigorosos.

Cada grup tenia una graella a on quedava reflectit què havien pensat  i com ho havien calculat; ells  mateixos  s’autoregulaven; només  havien de respondre  SÍ  o  NO.

Un cop cada grup havia tret les seves conclusions, era el moment de compartir el procediment portat a terme amb la resta de la classe.

Cada grup exposava en veu alta de quina manera havien arribat a esbrinar la quantitat de fruita necessària per l’esmorzar col·lectiu.

El respecte a les exposicions de tots els grups va ser un element a tenir en compte; per aquesta raó es va facilitar als alumnes  un full en el qual, se’ls demanava que expliquessin el procediment seguit pel seu grup i per un altre.

 

Un  cop llegits en veu alta els comentaris de tots els alumnes es va valorar que, en general, es podrien enriquir les observacions fetes.

D’aquesta manera  es va facilitar  un segon full  on poder ampliar, mitjançant paraules o dibuixos, els  comentaris  inicials; per parelles, s’explicaven el procés seguit,  de manera que l’altre pogués fer  les preguntes necessàries per entendre-ho bé.

 

Metodologia

Per realitzar la part inicial de la proposta es van repartir catàlegs i cadascú va anar mirant els productes que pensava que podien ser més adients per realitzar l’esmorzar amb els  fillols. A mida que els alumnes anaven fent aquestes eleccions es  van anar agrupant per productes escollits.

Alguns d’aquests grups es van haver de reorganitzar ja que els productes escollits no complien el criteri que feia referència al menjar sa. D’aquesta manera es van agrupar al voltant de quatre fruites: pomes, plàtans, pinyes i taronges per fer suc. Aquesta manera d’organitzar-se va donar peu a la creació de grup heterogenis.

A mida que anaven aprofundint en la investigació s’adonaven de les necessitats de material de suport (balances, ganivets, espremedora, calculadora…)

Planificació

Aquesta proposta es va presentar a l’equip impulsor.

PLANTEJAMENT INICIAL

LLEGEIX AMB ATENCIÓ I RAONA LA SOLUCIÓ:

Ens trobem al final del primer trimestre i volem organitzar un esmorzar col·lectiu després del concert de Nadal.
Per això, proposem als mestres la nostra idea i els demanem ajuda per fer-ho súper bé i que ningú es quedi sense menjar ni beure.
Ells ens ajuden i ens diuen les següents coses:

  1. Com us voleu organitzar? Triem per CURSOS.
  2.   Quines coses voleu comprar? Triem XOCOLATA DESFETA I  MELINDROS.
  3. Heu de fer un pressupost per la festa: feu una llista amb tots els aliments     que voleu i comprar i busqueu el seu preu.
  4. Penseu quantes classes hi ha a l’escola i quants nens/es hi ha per aula.
  5. Penseu que la recepta de la xocolata desfeta diu:
    per 4 tasses es necessita 1 litre de llet i 180gr. de xocolata.
  6. Heu de fer un càlcul aproximat de les quantitats que necessiteu comprar     per  a tots els nens/es de l’escola

PRESSUPOST:
1 pot de xocolata desfeta val 4€

1 paquet de melindros de 8 unitats val 3€

 

Com a equip de mestres vam pensar que la proposta havia de ser més significativa i competencial perquè no es complien dues de les característiques de les Activitats d’Avaluació; concretament els punts:

9-Planteja tasques o preguntes prou obertes perquè permetin analitzar no només el resultat, sinó també el desenvolupament.

10- L’alumne pot dur-la a terme fent servir tot el material de suport i consulta disponible al seu abast, és a dir, en les condicions amb què  habitualment es resoldria en la vida real.

Llavors vam fer un segon plantejament més obert amb la idea d’utilitzar catàlegs de supermercat i deixar que ells els triessin.

PRIMERA MODIFICACIÓ

LLEGEIX AMB ATENCIÓ I RAONA LA SOLUCIÓ:

Ens trobem al final del primer trimestre i volem organitzar un esmorzar col•lectiu després del concert de Nadal. Per això, proposem als mestres la nostra idea i els demanem ajuda per fer-ho súper bé i que ningú es quedi sense menjar ni beure.

+ CATÀLEG DE SUPERMERCAT

Veient que feien una tria d’aliments poc saludables, les tutores van donar una consigna que no havien tingut en compte abans: que l’esmorzar fos sa. I van oferir-los la proposta final.

ACTIVITAT FINAL

LLEGEIX AMB ATENCIÓ I RAONA LA SOLUCIÓ

Les nenes i els nens de la classe dels Aloe Vera Curativa volem fer una sorpresa als nostres fillols Poliols Petits. Els volem convidar a un esmorzar a l’escola. Però ha der ser un esmorzar saludable perquè volem créixer sans. Amb l’ajuda del catàleg del supermercat, com l’organitzaríeu?

+ CATÀLEG DE SUPERMERCAT