GEOSORPRESA

PRODUCTE FINAL

En aquest projecte el producte final (caixa d’emmagatzematge de material) no ha estat creat, però sí dissenyat, pels alumnes.

Els reptes han estat totalment reals i han repercutit en tota la comunitat, ja que d’aquestes caixes en fem ús tots.

Els resultats obtinguts coincideixen amb els objectius plantejats després de respondre a les preguntes guia d’on i com guardar el Kapla.

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquest projecte es basa en l’observació i les reflexions en petit i gran grup sobre el procés i el producte final.

Els aprenentatges són significatius perquè el producte final ha repercutit en la millora de l’organització de l’aula de geometria.

El producte final forma part de les activitats quotidianes de la comunitat.

LA VEU DELS ALUMNES

Les caixes ens han cabut al lloc on les volíem posar. (Paula i Oriol)

Les caixes van super bé de mida: hi caben totes les peces. (David i Rita)

Amb les rodes i les nanses llisquen molt bé. (Lleïr i Elna)

Les tapes corredisses van molt bé. (Arnau i Jana)

Ens agraden molt les caixes i hi jugarem sempre! (Tasnime i Andreas)

Estem molt contents amb aquest regal i li volem donar les gràcies al senyor Mounir. (Hind i Mohamed)

L’UNIVERS

Producte Final

Els alumnes, en finalitzar el projecte, hauran realitzat tres activitats:

 • Un dossier que conté tots els conceptes lingüístics treballats relacionats amb la lletra de la cantata.
 • Un mural tipus mapa conceptual on es visualitza la línia temporal que presenta la cantata (del Big bang fins a la Terra).
 • I, naturalment, la interpretació de la cantata “Partícules” a l’Auditori de Barcelona.

 

Avaluació

 • Realització del dossier.
 • Elaboració de produccions plàstiques.
 • Reflexió escrita individual sobre els aprenentatges realitzats i el seu procés.
 • Observació diària de l’aprenentatge de les cançons i moviments escènics de la cantata.
 • Presentació dels aprenentatges als companys de segon.
 • Observació final per grups reduïts de la interpretació global de cada una de les cançons.

 

La veu dels alumnes

El que m’ha agradat més d’aprendre són les capes que té la Terra,  sempre m’havia interessat saber com és el nostre món per dins.

Per mi el més interessant d’aquest treball ha sigut les històries i les biografies, perquè la majoria de coses no les sabia i crec que són molt interessants.

M’ha sorprès que les distàncies entre planetes siguin tan grans.

Que cada constel·lació tingui una llegenda ha sigut molt “xulo”.

No m’hauria pensat mai que hi hagués tantes partícules i elements químics a l’univers!

PROJECTE D’ACOLLIDA

Per tal de planificar el projecte d’acollida, el professorat vam establir l’estrucutra de les sessions i vam planificar quina tipologia d’activitats volíem treballar. El projecte tenia dos blocs diferenciats, el primer en el qual  treballàvem la cohesió i el treball en grup i el segon en el qual dissenyàvem un material per a l’aula d’estimulació de l’Institut.

El primer bloc estava més guiat i estructurat, ja que vam planificar dinàmiques relacionades a treballar la cohesió de grup, tals com la diana, o l’activitat de la maleta i altres destinades a prendre consciència de la importància del treball en equip. El segon bloc d’activitats, implicava practicar les tècniques de treball en grup que havíem après a través de l’elaboració del material sensorial. Les activitats relacionades amb aquest segon bloc implicaven la panificació de l’alumnat, ja que cada grup havia de decidir quin material desenvoluparien, elaborar un pressupost amb els materials necessaris, repartir les tasques de cadascú. etc.

La primera sessió del projecte va consistir en explicar a l’alumnat els objectius i la panificació del mateix, es van compartir els criteris d’avaluació, l’organització i l’estructura. Per tal d’implicar l’alumnat en l’avaluació, vam dedicar una sessió a què els mateixos alumnes elaboressin una rúbrica destinada a establir els criteris de qualificació i de realització de les normes de treball en grup.

PROJECTE D’ACOLLIDA

El producte final del projecte d’acollida consistia en crear un material d’estimulació sensorial per a l’Eric i que servís per vestir l’aula d’estimulació de l’institut. Així doncs, està vinculat a la realitat diària de l’alumnat  ja que l’Eric és el seu company i ajudar-ho amb les seves necessitats era una motivació de tots.

Aquest projecte va suposar un repte pels alumnes ja que cada grup de treball va haver de dissenyar, planificar i crear el seu propi material deixant peu a la seva creativitat, ja que no tenien cap model previ i l’ única consigna va ser que havia de ser un material que estimulés algun dels sentits.

Aquests materials s’ha presentat per diferents vies:

 • Presentacions a la classe, on cada grup explicava què havia fet, quin procés havia seguit i reflexionada sobre el propi procés d’aprenentatge.
 • Aplicació directa del material amb el company durant les hores del pati,moment en el qual alguns companys/es de forma voluntària l’acompanyen, i durant algues hores de classe.
 • Realització d’un vídeo en format “maniquí challenge” per presentar tots els materials que han realitzat tot el nivell de 1r. El qual es va penjar a youtube i es va publicitari al web del centre.
 • Disseny d’un pòster en format digital (canva) per presentar el projecte a la jornada de portes obertes de l’institut.
 • Exposició dels materials dissenyats, del vídeo  i dels pòsters explicatius durant la jornada de portes obertes i a la resta del claustre.

PROJECTE D’ACOLLIDA

Projecte-servei interdisciplinar i cooperatiu.

En les hores de tutoria, cultura i valors/religió i tecnologia del 1r Trimestre es duen a terme un seguit de dinàmiques de grup per tal de cohesionar el grup i aprendre a treballar de forma cooperativa. Des de tutoria i CiV es treballa més la part d’acollida personal i grupal, i des de tecno la part d’acollida digital.

Per tal que tots aquests aprenentatges esdevinguin competencials hi ha una segona part del projecte on l’alumnat ha d’aplicar i transferir els coneixements treballats (tant continguts, com procediments i actituds) en l’elaboració del producte final. Han de posar en pràctica la metodologia cooperativa i crear un material pensat per l’Èric i per l’aula d’estimulació.

En aquest projecte els alumnes són els protagonistes, tenen llibertat per pensar, planificar i elaborar el material escollit i, un cop acabat, l’han de presentar tant a la resta de la classe com a l’Èric. Té una funcionalitat clara,és significatiu i està contextualitzat, ja que l’Èric és un company de classe i hi ha motivació per crear un material que li serà útil, tindrà una utilitat pràctica i té un valor humà afegit al poder ajudar a un company amb diversitat funcional.

PROJECTE D’ACOLLIDA

En la part inicial del projecte corresponent a l’acollida digital, els alumnes han creat el seu propi portfoli o carpeta d’aprenentatge amb l’objectiu d’anar recollint les diferents evidències d’aprenentatge i incolure una valoració sobre el propi procés d’aprenentatge.

Un cop finalitzat el projecte es demana als alumnes que pengin l’evidència a l’apartat del portfoli corresponent al projecte d’acollida. Han de descriure l’activitat, tant el procés d’elaboració, valorant sobretot el treball en equip, com el producte final. També han de valorar l’experiència, què han après, com, què els ha costat més, què els ha agradat més o menys i què modificarien del projecte.

A continuació us enllacem un exemple del portafolis digital d’un/a alumne/a on s’hi pot veure l’evidència i la reflexió del projecte d’acollida.

https://sites.google.com/francescribalta.cat/maria-algue-05/evid%C3%A8ncies/projecte-acollida

Un cop finalitzat el projecte també s’ha fet una valoració a l’aula considerant les diferents propostes de millora.

PROJECTE D’ACOLLIDA

L’avaluació del projecte és continuada, formativa/formadora i sumativa, aquests són els criteris d’avaluació que s’han utilitzat:

1.Participar de manera activa i constructiva en la dinàmica de decisió de les normes d’aula.
2.Integrar, complir i  comprometre’s en el compliment de les normes de convivència de l’institut, de la classe i dels grups de base.
5. Participar de forma activa i compromesa en les diferents activitats pensades pel company amb pluridiscapacitat.
6. Saber comportar-se de forma respectuosa i acceptar les diferències.
3. Progressar en la capacitat de treballar en equip. 
4. Progrés en la capacitat de reflexionar sobre el què han fet i com ho han fet (autoregular-se/ capacitat metacognitiva).
7. Saber utilizar eines d’aprenentatge competencies i conèixer els propis punts forts i febles per millorar els aprenentatges.

Per tal de recollir la informació i poder qualificar el procés d’aprenentatge qual cosa hem utilitzat les eines com les rúbriques i la graella d’autorregulació que exposem a continuació:

PROJECTE D’ACOLLIDA

Aquest projecte d’acollida està pensat per ajudar a l’alumnat en el procés d’adaptació al centre, fomentar el coneixement i cohesió entre els membres del grup classe, aprendre tècniques de treball en grup i l’ús de recursos digitals que s’utilitzen al llarg de l’etapa. Per tant, té una part d’acollida personal i una d’acollida digital.

Les matèries implicades en aquest projecte són:  Tutoria, Cultura i valors ètics, Religió i Tecnologia, i s’ha realitzat durant les primeres 6 setmanes de curs. S’organitza en quatre  blocs principals:

 • Dinàmiques d’autoconeixement i cohesió de grup.
 • Dinàmiques i/o tècniques per aprendre a treballar cooperativament: organització, planificació de tasques, establiment de rols i pla d’equip.
 • Autorregulació dels aprenentatges: aprendre a ser conscients del procés d’aprenentatge i treballar de manera autònoma.
 • Aprenentatge digital: eines google (sites, drive,etc.) , moodle i intranet.

En una segona part, ell projecte té una aplicació pràctica de tots els coneixements a partir de l’elaboració de materials per a l’aula d’estimulació de l’institut, ja que aquest curs també inicia l’escolarització a secundària un alumne amb pluridiscapacitat.

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

1a setmana: del 8 al 12 de gener 2018: presentació del projecte, visionat pel·lícula i reflexió.

2a setmana: del 15 al 19 de gener: Preparació reportatge

3a setmana: del 22 al 26 de gener: Exposicions reportatges

4a- 6a setmana: 29 de gener al 16 de febrer: preparació i creació de les proves.

7a setmana: del 19 al 23 de febrer: Exposició oral de les proves i tria de les millors

8a setmana: del 26 de febrer al 2 de març: preparació olimpíades.

9a setmana: del 5 al 9 de març: setmana comodí

10a setmana: del 12 al 16 de març: Avaluació final del projecte

11a setmana del 19 de març al 23 de març: Execució de les olimpíades a les escoles de primària