Ens estrenem!

Finalment arriba el dia de passar a l’acció. Després de les sessions de formació del grup impulsor i de cercar informació, planifiquem com desenvolupar el nostre primer projecte.

L’esclau del Mercadal” és una lectura triada per l’alumnat de 2n d’ESO dins la matèria de llengua catalana, que pel context històric, ofereix l’oportunitat de vincular-la amb el projecte juntament amb la matèria de ciències socials, ja que el contingut principal se situa a l’edat mitjana.

Abans de planificar el projecte, partim d’una prèvia i és que l’alumnat dedica 4 sessions de lectura del llibre, de manera que cada setmana es llegeixen 3 capítols. S’aconsella acabar la lectura a casa i a classe debatre les situacions sorgides. De la mateixa manera, els dos professors de la matèria omplim la “Guia per fer la programació d’un projecte globalitzat“, la qual ens ajuda a situar-nos i a seleccionar els continguts del currículum que volem desenvolupar.

No obstant això, en el moment de descriure la seqüència didàctica, ens desorientem una mica i creem un document que ens ajuda a situar-nos de nou, definint 4 apartats molt clars amb la temporització de sessions prevista per a cada un d’aquests. Un cop posat en pràctica, aquesta estructura ens va ajudar molt als professors i a l’alumnat a saber que tocava en cada moment i quin era el termini per acabar les tasques proposades en cada fase.

Els 4 moments clau van ser: l’inici del projecte, on es comparteix objectius i propòsits, construcció del coneixement recollint informació de fragments del llibre, cerca a internet i llibres en format paper, desenvolupament d’un producte final, que cada grup podia triar a partir dels seus interessos, per acabar amb una presentació (exposició oral) que reculli tot el procés valorant l’aprofitament del projecte.

EL DINAR

Abans de començar la reunió  pedagògica, totes les mestres d’infantil ens vam ajuntar a fer un dinar de germanor, on cadascuna va fer un plat per compartir i entre Guacamole, Baba ganoush i Moscato, vam gaudir d’una estona entranyable.

La visita per l’escola de Freixinet ens va brindar l’oportunitat de continuar enfilant el nostre projecte. Així doncs, varem iniciar la programació del projecte de “La Metgessa del Bosc”.

EL REGAL

Arriba el dia de visitar l’escola d’Ardèvol. Ens endinsem en un altre entorn rural i ens topem  amb una sorpresa; la nostra companya ens fa un regal de tres llavors diferents; calèndula, sàlvia, camamilla i espígol.

El motiu és poder plantar les nostres pròpies llavors, que els nens vegin el procés de creixement d’una planta i  que sigui el pas previ a la iniciació del projecte que durarà tot el curs 2018-2019.

El fet que cada escola planti una llavor diferent, crearà la necessitat de compartir els resultats amb les altres escoles i així conèixer altres tipus de plantes (característiques) i establir una connexió social entre el grup d’iguals amb la resta dels alumnes de la ZER. per poder aconseguir l’esmentat anteriorment s’organitzarà una sortida al parc de les olors de Claret (Segarra).

Nom del projecte: QUI ÉS LA METGESSA DEL BOSC?

Tot va començar quan, un dia de coordinació, vàrem tenir la brillant idea de canviar el lloc de reunió de sempre per un altre de més interessant; a les nostres escoles!

Cada mes d’aquest curs, les mestre d’educació infantil, ens hem ajuntat a una escola diferent. L’experiència ha set d’allò més enriquidora: obertes a noves propostes, idees, estratègies,… tot recollint un sac ple de recursos!

Però…, això no és tot, aquest “turisme pedagògic” ens ha permès  observar i valorar el context rural que ens rodeja, tot apreciant el privilegiat entorn natural que envolta les nostres escoles de la ZER. I, vet aquí que, sorgí la fabulosa idea d’endinsar-nos en la descoberta de les plantes del nostre entorn, per tal de conèixer el ventall d’utilitats que ens poden oferir (remeis naturals, infusions, cura del cos, cosmètica…).

K0 COMERÇ OBERT

PLANIFICACIÓ

Des de la Cambra de Comerç es proposa a les escoles del Solsonès realitzar un projecte per tal que els nens i nenes coneguin la UBIC (Unió de Botiguers i Comerciants) i el comerç de proximitat.

Des de l’escola ens va semblar interessant treballar el tema en forma globalitzada dins les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, coneixement del medi i plàstica.

S’inicia el projecte amb una xerrada per part d’alguns membres de la Junta de la UBIC, en què els alumnes van poder conèixer de prop aquesta organització i van poder resoldre els dubtes que tenien mitjançant la formulació de preguntes.

METODOLOGIA

D’entrada, el projecte preveia de realitzar activitats en gran grup, en petit grup, en parelles i individualment. Els petits grups (sis equips de quatre membres) es van formar a iniciativa dels mateixos nens i nenes, malgrat que vam haver d’ajudar una mica a organitzar-los. Dins de cada grup hi havia el portaveu, el secretari, l’encarregat de material i el moderador, cadascun dels quals tenia unes tasques determinades ja acordades.

Cada setmana dedicàvem una estona a posar en comú el progrés de cada grup, cosa que ens permetia veure on passava cada un, compartir coneixements, intercanviar idees, …

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓ

Després de la xerrada la de UBIC, vam plantejar-nos en gran grup: què és el comerç? I el comerç de proximitat? Vam fer una pluja d’idees. Fins i tot vam buscar-ne la definició al diccionari i a internet. A continuació, vam elaborar també un llistat de comerços de Solsona on anaven a comprar normalment i vam esmentar alguns dels productes que s’hi podien trobar. Vam comentar també el fet d’anar a comprar sols, acompanyant els pares, els avis, … Finalment els vam preguntar què els semblaria d’anar a visitar alguns comerços locals. La idea va agradar i vam començar a preparar-la.

Cadascun dels equips van pensar què els agradaria saber dels tres comerços que ens havia tocat visitar. Un comerç per a dos grups. A continuació, aquests grups es van reunir en un grup més gran per  intercanviar preguntes, dubtes, qüestions a plantejar, … I en van fer un guió en comú. Se’n va fer una exposició. Es van escotar opinions a favor, divergències, canvis, … i vam donar per definitius els tres qüestionaris.

Vam visitar els tres comerços. Es van plantejar les preguntes que havíem preparat i moltes d’altres que van anar sorgint. Els secretaris, ajudats pels altres companys, anaven prenent nota de la informació més rellevant. Un cop a classe i en diverses sessions, cada grup va fer un resum de les informacions que van recollir als comerços i la van compartir amb la resta de companys i companyes, als quals es va fer arribar una còpia del document que havien elaborat.

Acabada l’activitat, vam presentar-los els sectors de producció. També en diverses sessions i a partir d’esquemes projectats a la PDI i d’alguns llibres de consulta, en parelles van elaborar el mapa conceptual de cadascun dels sectors. A continuació, van exposar el gran grup les conclusions a què havien arribat. Vam poder comprovar que no tot el comerç s’engloba dins del sector terciari, ja que n’hi ha molts amb relacions estretes amb els altres sectors.

Més endavant, vam fer una gimcana per equips i per un sector determinat de Solsona. L’objectiu era trobar quins dels comerços de proximitat de la zona ens oferia un seguit de productes concrets. Un cop localitzat el comerç, els demanaven el seu segell comercial i l’estampaven en un document.

Per acabar el projecte ens vam preguntar: i si fem una botiga? Vam acordar de muntar una parada per Sant Jordi al passeig. La idea va il·lusionar molt. Vam planificar el treball a fer: pensar en els productes per vendre, en el material necessari per a la seva elaboració, la cerca de subvenció per a comprar-lo, càlcul dels costos, càlcul dels preus de venda i càlcul dels possibles guanys, descomptades les despeses. Com que estàvem treballant Guinovart, vam decidir de fer uns quadres de fusta de 15 x 15, bo i  utilitzant diferents tipus de llavors, roses de cartolina, goma eva i bastonets per a broquetes, anells fets amb fils d’alumini de colors, punts de llibre i la portada d’uns contes que explicaven la història de la nostra escola en el seu 50è aniversari. També calia muntar la botiga. Vam pintar i decorar una sèrie de capses de maduixes i vam demanar un tendal i una taula llarga, cosa que ens va facilitar la UBIC i els mateixos pares dels alumnes. Vam dedicar-hi moltes estones i molta feina. Al final tot va sortir molt bé. Vam muntar la botiga en què vam fer torns de vuit persones cada hora. Vam fer de venedors. Tornàvem canvi, cobràvem, veníem. Vam quedar tots molt contents.

Per acabar, també en coordinació amb la UBIC, entre tots els nens i nenes de quart vam inventar un joc en què els comerços tinguessin un paper principal. En comú el vam pensar i el vam elaborar: cartes on es van representar cadascun dels comerços i un circuit amb tot un seguit de productes de proximitat. Un dau i sis fitxes diferents. Vet aquí el joc. El vam presentar, juntament a les altres escoles de la comarca, i ens vam dedicar a compartir amb els nostres companys els diferents jocs que, com nosaltres, es van enginyar.

Paral·lelament i en llengua castellana, vam dedicar algunes sessions a treballar el “Comercio Justo”. A partir d’un esquema de treball, van haver de cercar en parelles un seguit d’informacions sobre el tema utilitzant els chomebooks de cada classe.

PRODUCTE FINAL

Al final del projecte, vam tenir un dossier que cada nen va elaborar a partir de la informació que va anar recopilant i que va anar guardant a la seva carpeta d’aprenentatge. D’altra banda, el document personal amb els segells de tots els comerços que van visitar. L’experiència molt gratificant de la botiga (sobretot després d’haver fet el recompte i haver-nos felicitat pels guanys) i una bona estona jugant als jocs que havien inventat altres companys de les escoles de la comarca.

AVALUACIÓ

Vam fer una petita prova escrita en què els demanàvem que relacionessin el vas de llet que s’havien pres per esmorzar amb els sectors de producció que havíem estudiat.

Vam passar una rúbrica per tal de copsar el valor que havien donar a l’experiència de muntar una botiga i del seu paper en el procés.

Finalment, vam omplir una enquesta elaborada per la UBIC en què també es demanava la opinió dels nens i de les nenes en tots i cadascun dels passos en què consistí el projecte comú.

 

PROJECTE D’ACOLLIDA

Per tal de planificar el projecte d’acollida, el professorat vam establir l’estrucutra de les sessions i vam planificar quina tipologia d’activitats volíem treballar. El projecte tenia dos blocs diferenciats, el primer en el qual  treballàvem la cohesió i el treball en grup i el segon en el qual dissenyàvem un material per a l’aula d’estimulació de l’Institut.

El primer bloc estava més guiat i estructurat, ja que vam planificar dinàmiques relacionades a treballar la cohesió de grup, tals com la diana, o l’activitat de la maleta i altres destinades a prendre consciència de la importància del treball en equip. El segon bloc d’activitats, implicava practicar les tècniques de treball en grup que havíem après a través de l’elaboració del material sensorial. Les activitats relacionades amb aquest segon bloc implicaven la panificació de l’alumnat, ja que cada grup havia de decidir quin material desenvoluparien, elaborar un pressupost amb els materials necessaris, repartir les tasques de cadascú. etc.

La primera sessió del projecte va consistir en explicar a l’alumnat els objectius i la panificació del mateix, es van compartir els criteris d’avaluació, l’organització i l’estructura. Per tal d’implicar l’alumnat en l’avaluació, vam dedicar una sessió a què els mateixos alumnes elaboressin una rúbrica destinada a establir els criteris de qualificació i de realització de les normes de treball en grup.

OLIMPÍADES LINGÜÍSTIQUES

1a setmana: del 8 al 12 de gener 2018: presentació del projecte, visionat pel·lícula i reflexió.

2a setmana: del 15 al 19 de gener: Preparació reportatge

3a setmana: del 22 al 26 de gener: Exposicions reportatges

4a- 6a setmana: 29 de gener al 16 de febrer: preparació i creació de les proves.

7a setmana: del 19 al 23 de febrer: Exposició oral de les proves i tria de les millors

8a setmana: del 26 de febrer al 2 de març: preparació olimpíades.

9a setmana: del 5 al 9 de març: setmana comodí

10a setmana: del 12 al 16 de març: Avaluació final del projecte

11a setmana del 19 de març al 23 de març: Execució de les olimpíades a les escoles de primària

PROJECTE CÈL·LULABOT

La duració del projecte és aproximadament de 9- 10 setmanes, iniciem el projecte desprès de les vacances de Nadal fins el final del 2n trimestre. (45-50 sessions d’una hora)

Cada setmana és realitzen 5 hores de projecte ( 3 hores de ciències naturals + 2 hores de tecnologia).

El moodle amb tota la informació i instruccions del projecte està organitzat de forma setmanal, així els alumnes saben quines són les feines a realitzar durant la setmana.

Les hores de taller de tecnologia s’utilitzen per la construcció de la maqueta i les hores de ciències per a realitzar pràctiques de biologia cel·lular per que l’alumnat descobreixi com són visualment les diferents cèl·lules existents, entre elles la que han de construir, i les característiques dels éssers vius a salvar.

L’última setmana del projecte és realitzen les exposicions orals on l’alumnat presenta el bloc amb tota la informació del projecte i on ensenyen la superació del seu repte mitjançant la gravació audiovisual realitzada.

k0 COMERÇ OBERT

Des de la Cambra de Comerç es proposa a les escoles del Solsonès realitzar un projecte per tal que els nens i nenes coneguin la UBIC (Unió de Botiguers i Comerciants) i el comerç de proximitat.

Des de l’escola ens va semblar interessant treballar el tema en forma globalitzada dins les àrees de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques, coneixement del medi i plàstica.

S’inicia el projecte amb una xerrada per part d’alguns membres de la Junta de la UBIC, en què els alumnes van poder conèixer de prop aquesta organització i van poder resoldre els dubtes que tenien mitjançant la formulació de preguntes.

L’UNIVERS

Quines paraules tan estranyes!

Des de fa anys els alumnes de cinquè participen en la Cantània a l’Auditori de Barcelona. Aquest any la cantata es titula “Partícules” i està relacionada amb l’Univers.

Davant la complexitat del vocabulari del text de la cantata, la  Gemma, la mestra de música, fa la demanda a les tutores de treballar-lo i s’elabora un dossier a partir del text.  Un cop s’inicia aquest treball, sorgeix un gran interès per part dels alumnes.

I aquí és on comença el projecte de l’Univers.