El diari de treball

Si volem que l’alumne sigui protagonista del seu propi aprenentatge i és mostri actiu en la construcció dels coneixements, ens cal una metodologia i eines que ho facilitin. Així doncs, aprofitant l’equipament informàtic (netbooks educat 1×1) i l’entorn Google del centre (DRIVE), cada alumne va crear un document compartit amb els dos professors anomenat “diari de treball“.

El propòsit era prendre consciència i reflexionar de les tasques portades a terme en cada sessió i quin sentit tenien en el conjunt de fases de la seqüència didàctica. El primer dia es presenta la proposta i els alumnes prenen apunts per tenir clar com ho farem, decideixen els grups de treball (3 persones) i acaben amb una pluja d’idees de possibles temàtiques que ajudaran a construir un producte final. Un cop arribats aquí, es comenta que l’estructura del diari de treball de cada classe sempre respondrà dues preguntes: “Què hem fet durant la sessió?” i “Opinió personal” fent referència a la metodologia i aprenentatges de cada alumne (què he après?).

Valorant la metodologia un cop acabat el projecte, creiem que es tracta d’una eina molt àgil que permet documentar i valorar el grau d’aprofitament de cada alumne individualment i a la vegada, facilita un seguiment instantani del projecte per part del professorat. No obstant això, cal que el professorat sigui sistemàtic i prevegi un temps al final de la classe per omplir el diari de treball, donat que serà una activitat d’avaluació formativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *