Producte final- Exposició

Com a producte final, els alumnes van explicar tot el que havien aprés a les altres classes de l’escola.
Estaven molt contents perquè s’ho havien preparat molt bé i havien aprés moltes coses.
Faig una valoració positiva de del tancament d’aquest projecte i de les ganes i de l’entusiasme que van transmetre.

Degut a l’entusiasme del grup, vam decidir convidar també a les famílies.

Assaig de l’exposició oral

Un cop els nens i les nenes de la classe van preparar la seva exposició, els vaig proposar que ho assagessim i fer una gravació per a que després es poguessin veure i avaluar-se.
La gravació va ser molt productiva perquè els alumnes van poder veure què era el que havien de millorar en una exposició oral.
Per tal de que fos més productiu, abans d’exposar vam enumerar quins éren els aspectes clau per realizar-la amb èxit. Els vam recollir en una base d’orientació.

Després de visualitzar el vídeo vam completar la seva rúbrica.
Per a que fos més complert, un Company també el va avaluar.
Aquest assaig va ser molt útil per tal de que els nens i nenes fossin conscients del seu progrés d’aprenentatge.

Rúbrica sobre el treball en grup

Per prendre consciència de la seva actitud enfront el treball en grup, els vaig proposar fer una rúbrica. No era la primera vegada que la fèiem, ja havien estat en contacte altres cops, però amb poca freqüència.
La major part dels nens i nenes van ser força realistes i sincers. Un petit grup d’alumnes els va costar una mica ser conscients de la realitat i els vaig haver d’ajudar a reflexionar sobre la seva actitud enfront el treball en equip.
Crec que a poc a poc i a mesura que anem fent més rubriques, els alumnes seran més conscients dels seus aprenentatges.

Avaluació

Després de veure uns vídeos i de fer recerca d’informació sobre els virus i els bacteris, els vaig demanar que fessin un dibuix i que els repressentessin en el nostre cos.
A l’acabar, els alumnes m’explicaven quina era l’actuació dels microorganismes i per què ens feien mal al nostre cos. Altres nens i nenes dibuixaven les cel·lules lluitant contra ells.
Aquesta activitat avaluativa em va servir per saber en quin punt ens trobàvem i si els alumnes havien entés els conceptes per a poder seguir endavant.

Mapa conceptual per aclarir idees

Un cop tots els grups d’experts van transmetre la información que havien aprés, els vaig proposar fer un mapa conceptual per organitzar i aclarir el conjunt de la informació.
Va ser molt gratificant observar als alumnes com, entre ells, anaven participant i omplint el mapa de manera espontània i engrescadora. Ells mateixos eren els que verbalitzaven que gràcies al mapa entenien millor els conceptes.

Fem d’experts

Els nens i nenes de la classe dels pingüins després de fer treball en grup, de fer recerca i sel·lecció d’informació, van explicar a cadascun dels companys el que havien aprés.
Va ser interessant com els alumnes explicaven el que sabien i com els altres els escoltaven.
Vull destacar com a punt positiu l’actitud d’esforç de molts alumnes amb dificultats que se sentien amb el compromís d’anar taula per taula per transmetre la informació. Els costava, pero s’esforçaven molt. Aquests grups d’experts força homogenis ( que van decidir ells ) van anar molt bé perquè tots els nens i nenes es van sentir amb les mateixes condicions d’igualtat alhora de treballar en grup.

Treball en grups d’experts

Els nens i nenes van començar a fer recerca i sel·lecció d’informació. Van llegir, buscar, reflexionar i resoldre entre tots les preguntes que els demanaven.
Destaco com a punt positiu que estaven molt engrescats amb el tema i que s’ajudaven força entre ells.
Com a punt de millora, les dificultats que alguns nens i nenes presenten a l’hora de cedir i de respectar les opinions dels altres. Aquesta observació em va servir per fer reflexió amb ells a les properes sessions.
>

Recerca d’informació, en grup

Un cop els nens i nenes de la clase, van entendre què era exactament un microorganisme i com alguns d’ells ens poden fer mal en el nostre cos, vam començar a treballar en grups d’experts per tal de recollir informació.
Vaig decidir repartir la informació en 5 parts:
1. Els bacteris patògens
2. Els virus
3. Com es poden prevenir els bacteris patògens
4. Com es poden prevenir els virus
5. Què és la vitamina C i quins aliments la contenen.

Vull destacar que aquest cop vaig decidir que els alumnes triessin amb quins companys volien treballar en equip. Agrupar-se segons el seu criteri, va provocar que els grups fossin molt homogenis (s’agrupaven amb els nens que se sentien més còmodes per treballar).
Destaco molt positivament aquest tipus d’agrupament puntualment perquè al decidir amb qui volen treballar no se senten pressionats. A més a més, sovint els Mestres acostumem a ubicar els alumnes segons el nivel per a que els que tenen més dificultats puguin ser atesos per els que tenen millor nivell acadènic. Això éstà molt bé, però és cert que en molts casos aquests últims alumnes se senten esgotats per haver d’ajudar constantment als que tenen més dificultat.
I a l’inrevès, els nens i nenes que els costa més poden tenir un sentiment d’inferioritat al sentir-se ajudats constantment per l’altre Company.
Penso que la riquesa de l’aprenentatge està en establir un equilibri i anar fent agrupaments diversos en funció de l’activitat.