La veu dels alumnes en l’activitat de “Teatre a l’institut”

En acabar les activitats de teatre, tots els grups han fet una valoració oral sobre l’activitat. N’han tret les següents conclusions:

 • Per fer teatre cal tenir compromís amb el grup, perquè tots som importants.
 • S’han de vigilar els nervis i el patiment abans de representar l’obra, no val la pena patir tant.
 • Cal saber improvisar si passa algun imprevist (com la caiguda d’una taula, un llençol que se l’emporta el corrent… o bé algú que es bloqueja).
 • És millor fer la representació final en un teatre que no pas a l’institut.
 • La valoració global és positiva i l’experiència ha estat molt bona.

La clínica dels embolics, per alumnes de 1r d’ESO

De pel·lícula, dues actrius de 2n.

De pel·lícula, dos actors de 2n.

De pel·lícula, per alumnes de 2n d’ESO.

 

L’avaluació del “Teatre a l’institut”

L’avaluació que anem fent i que encara no ha conclòs passa per les següents etapes:

 1. Avaluació inicial: quina experiència tenim, què n’esperem…
 2. Avaluació diària: hem col·laborat amb el grup; hem aportat idees de millora…
 3. Avaluació final: què hem après? què cal millorar com a grup i individualment? què proposem per a altres grups?

Les avaluacions es resolen en una conversa en rotllana que tanca la professora.

La professora té una graella* per a avaluar l’activitat diària que farà mitjana amb la valoració final. La utilitzarà per posar una nota numèrica (mentre aquest hagi de ser el sistema d’avaluar).

4. Avaluació i posada en comú de les tres professores.

*Graella d’avaluació diària:

  Nivell expert Nivell mitjà Nivell fluix No fa el mínim
Col·laboració amb el grup Participació activa aportant idees. Actitud positiva. Acceptació i actitud d’escolta de les idees dels altres. No aporta idees, però té una actitud oberta i positiva.  De tant en tant participa. En alguns moments li costa i provoca discussions. Es nega a treballar.
Expressió corporal (moviment per l’espai)  Aprofita tot l’espai i es mou correctament. Quan no parla sap continuar fent un paper. Surt i entra quan toca.  Actua correctament quan ha de parlar. Algunes vegades es despista d’actuar quan no li toca parlar.  Actua només quan se l’avisa. No està al cas de quan li toca fer-ho tot i que acaba sortint. No surt i quan surt se li ha d’estar a sobre a cada moment.
Expressivitat  S’aprèn el paper i el diu amb intenció que se l’entengui. Fluïdesa imitant la realitat.  Se sap el paper, el diu, però falla la dicció.  Se sap el paper a trossos. Li falla la dicció i la fluïdesa. Surt amb el paper escrit. No s’ho acaba d’aprendre i hi ha dificultats per entendre-ho.
Veu  Projecta la veu correctament. No hi ha cap problema d’audició ni de comprensió.  A estones no se sent prou bé. Irregular.  Pràcticament no se sent la veu. No se sent gens.

Producte final “Teatre a l’institut”

El primer quadrimestre els productes finals han estat:

1r d’ESO: Representació (dues vegades) al teatre del Casal de l’Obrera de Lloret de Mar, de l’obra: “La clínica dels embolics” (adaptada), escrita per Adelaida Frías.

2n d’ESO: Enregistrament en vídeo de “Metge a garrotades”, de Molière, i passat a classe de tot l’alumnat de 1r d’ESO que l’havien llegit a classe de llengua catalana.

3r d’ESO: Enregistrament en vídeo de diversos esquetxos.

El segon quadrimestre els productes finals (encara se n’estan presentant alguns) han estat:

1r d’ESO: Representació per a tots els alumnes de primer al gimnàs del centre l’obra “La sospita està servida” (adaptada), escrita per Adelaida Frías.

2n d’ESO: Representació per als alumnes de primer a la biblioteca del centre de l’obra “De pel·lícula”, d’Adelaida Frías.

3r d’ESO: Enregistrament en vídeo de diversos esquetxos.

Posada en pràctica del “Teatre a l’institut”

A totes les sessions, s’acaba amb una rotllana on es valora l’activitat del dia, les propostes de millora i de canvis. I alhora, tota activitat d’improvisació, lectura i assaig ha inclòs la part de valoració que generalment s’ha fet de manera col·lectiva. Així tots han après de tots, s’han ajudat entre ells i s’han animat. Tot i que en algun moment també ha comportat desànim quan alguns s’han bloquejat. La valoració dels primers grups ha estat positiva. Una de les coses que millor han valorat els alumnes és la cohesió de grup, seguit de la descoberta de les seves capacitats escèniques, que en molts casos han anat acompanyades d’una millora de l’autoestima.

Metodologia en una optativa de teatre

El mètode de treball de les optatives de teatre que fem a l’institut Ramon Coll i Rodés es basa en el treball col·laboratiu dels alumnes sota el guiatge de la professora. La majoria d’alumnes no han participat mai en cap activitat de teatre, tot i que alguns sí que en tenen experiència del seu pas per la primària.

Es treballa amb el grup sencer (15 a primer d’ESO, 12 a segon d’ESO i 9 a tercer d’ESO).  Manera de treballar:

 1. Desenvolupem activitats-joc per treballar la concentració i l’atenció:
  1. Rotllana passant objectes invisibles (una capseta màgica, una pesa, una flor, una sargantana…).
  2. Circuit en què es van acumulant ordres que cal recordar (picar de mans, ajupir-se, saltar, fer una tombarella, inclinar el cap…).
  3. Passar-se un objecte sense ordre preestablert en una rotllana (atenció a la mirada, a la passada… l’objecte no pot caure a terra sota penalització).
  4. Explicar una història acumulant paraules (cadascú afegeix una paraula nova i ha de recordar les anteriors).
 2. Desenvolupem activitats-joc de cohesió de grup.
  1. El telèfon, el mentider, per aquí m’han dit…
  2. Estirar el mocador
  3. Mataconills
  4. Passar el corrent
  5. Pica paret
 3. Activitats-joc per desenvolupar l’expressió corporal.
  1. Endevinar accions de mímica en grups de 3 de lliure elecció
  2. Endevinar personatges amb mímica
  3. Les estàtues que es mouen amb un botó
  4. Inventar situacions i anar suplint els personatges per torns
 4. Activitats-joc per desenvolupar l’expressió oral.
  1. Concurs d’embarbussaments
  2. Recitar versos breus perquè s’endevini amb quina emoció s’ha  recitat
  3. Loteria d’esquetxs (cadascú d’una bossa treu un petit diàleg i l’ha de representar)

Aquest és el pla durant les 6 primeres setmanes.

Les 6 setmanes següents es dediquen a preparar una obra de teatre per representar davant de públic. A primer d’ESO la proposta parteix de la professora amb una obra adaptada a la quantitat d’alumnes que hi ha al grup. A segon d’ESO la professora ofereix de triar entre les obres de teatre que l’any passat es van llegir a l’assignatura de llengua catalana. En el cas de 3r d’ESO, llegeixen obres ofertes per la professora i en trien una.

Preparació de l’obra durant la 2a part del quadrimestre:

 1. Lectura en rotllana, primer contacte i distribució de papers. Lectura expressiva diverses vegades. Comentari col·lectiu sobre com representar-ho. Presa de decisions en grup.
 2. Posada en escena per petits fragments a proposta de la professora. Comentari en grup i propostes de millora. Canvi de papers si s’escau i ells ho acorden així.
 3. Assaig d’entrades i sortides d’escena.
 4. Representació sense material a escena. Es fa èmfasi en l’expressivitat.
 5. Assaig amb disfresses i material.

 

Planificar una optativa de teatre

Aquest curs és el primer que a l’Institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar oferim simultàniament tres matèries optatives de teatre a 1r, 2n i 3r d’ESO. El nostre objectiu és reforçar l’ús de la llengua oral i fer-la visible a l’espai públic.

L’any passat aquesta optativa només la vam oferir a 1r d’ESO i a partir d’aquella experiència hem ampliat a més cursos.

Els títols que hem donat a les optatives volen mostrar una gradació:

 • 1r d’ESO: Iniciació al teatre
 • 2n d’ESO: Aprenents de teatre
 • 3r d’ESO: Mestres del teatre

Aquestes optatives s’ofereixen des del Departament de llengua catalana i es coordinen des d’aquesta àrea per tal d’acomplir l’objectiu que hem citat més amunt.

L’objectiu final és oferir representacions de teatre a la resta de companys del centre.

La primera part de la planificació parteix de la documentació i formació de les professores que hi participem. Per això aquest estiu vam particpar en un tast de teatre que va oferir l’escola de teatre El Galliner, una professora va realitzar el curs “Com fer classe de teatre?” també impartit pel Galliner, que va servir per recollir informació i material per preparar les activitats de l’optativa.

Vam proposar-nos estructura l’activitat de la següent manera: primer activitats d’autoafirmació, de cohesió de grup, d’expressió corporal i finalment d’expressió oral. En constatar el baix nivell d’espontaneïtat de la llengua oral en català vam passar ràpid a oferir petites frases i diàlegs per tal que fossin dits expressivament. Dividim la classe en tres parts: primer rotllana per fer l’explicació del que es farà, primera activitat asseguts. Segon, activitat per tot l’espai de la sala seguint instruccions de la professora; parem per fer improvisacions en grups de 2 o 3. Tercer: reunió en rotllana per fer la valoració de l’activitat, posar-se sabates i recollir.

A partir de la meitat del quadrimestre s’ofereix una obra de teatre breu que els alumnes hauran de representar davant dels seus companys. La pauta del dia a dia es canvia i quan s’entra a l’aula molts dies es va de cara a fer els assajos directes per escenes, repetint aquelles parts que són més dificultoses, parant i comentant col·lectivament tot el que va passant.

Institut Ramon Coll i Rodés: projecte de teatre

Aquest curs hem iniciat un nou projecte a l’institut Ramon Coll i Rodés de Lloret de Mar: optatives de teatre a 1r, 2n i 3r d’ESO. El projecte és ambiciós però creiem que val la pena l’esforç perquè anem constatant cada vegada més la necessitat d’una formació més integral de l’alumnat en expressió corporal, expressió oral en català i educació emocional. De moment professores i alumnes ho portem amb molt d’entusiasme.